• Domov
  • Novice
  • Pripombe na osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete 2018-2020

Na Skupnost občin Slovenije smo v pregled prejeli osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018-2020, ki jo lahko najdete na najdete tukaj.

Osnutek resolucije smo pregledali predvsem v delu, ki opisuje vlogo oziroma naloge lokalnih skupnosti. V osnutku resolucije je skozi besedilo večkrat omenjen pomen sodelovanja večih deležnikov (ne samo Policije) predvsem pri preventivi in zatiranju kriminalitete.

Tako smo bili razočarani, da se v resoluciji (predvsem v poglavju 4.8 Sodelovanje policije v skupnosti) omenja samo varnostne sosvete, ki so neučinkoviti in niso operativni. Na drugi strani pa ni omenjenih občinskih redarjev, ki (na podlagi Zakona o varstvu javnega reda in miru ter odlokih o javnem redu in miru) že delujejo preventivno pri zatiranju in preprečevanju kriminalitete. Vse občine tudi morajo imeti sprejet Občinski program varnosti (OPV) v katerem je določen protokol sodelovanja s Policijo.

Iz navedenega smo Ministrstvo za notranje zadeve pozvali, da ustrezno dopolnijo osnutek resolucije z vlogo občinskih redarstev oziroma občinskih redarjev.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice