• Domov
  • Novice
  • Pripombe SOS glede Predloga ZIPRS1718-A posredovane Državnemu zboru in Državnemu svetu

Skupnost občin Slovenije je na Državni zbor posredovala pripombe na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A), nujni postopek, EPA 1890-VII.

Med drugimi pripombami je Skupnosti občin Slovenije ponovno izpostavila, da je izravnalni ukrep povišanja povprečnine za 3,5 € zaradi sprejetja dogovora s sindikati javnega sektorja izrazito linearne narave, saj se izračunava zgolj povprečje. Slovenske občine so zelo različne, tako tudi nekatere zagotavljajo večjo gostoto javnih zavodov v lokalnem okolju kot druge, zaradi česar bodo nosile premo sorazmerno večje breme za zagotovilo plač, za poravnavo katerih pa bodo prejele le povprečno nadomestilo.
SOS je še poudarila, da nekatere občine z dodatnimi 3,50 € sploh ne bodo uspele finančno izravnati povečanja mase plač za zaposlene, njihovo finančno stanje pa bo tako še dodatno poslabšano in oslabljeno, razvoj lokalnega okolja pa bo stagniral. Predlagana sprememba višine povprečnine torej ni skladna s potrebami občin in je ne moremo sprejeti, saj bi, da bi občine lahko pokrile povečane stroške iz naslova plač in drugih dohodkov zaposlenih, potrebovale vsaj dodatnih 5,2 mio. €.
Iz navedenih razlogov Skupnost občin Slovenije v imenu občin članic zahteva dvig povprečnine in ne le finančne izravnave zaradi dogovora s sindikati.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice