• Domov
  • Novice
  • Priprava elektronske vloge za zbiranje podpor za lokalni referendum na enotnem državnem portalu eUprava

Ministrstvo za javno upravo obvešča, da je v skladu z dosedanjimi izkušnjami ugotavlja, da v večini občin pri postopkih priprave zbiranja elektronskih podpor za lokalni referendum prihaja do določenih problemov, ki izhajajo iz naslova nejasnosti postopka, kaj mora občina storiti oziroma zagotoviti in koga o tem obvestiti, da bi občani lahko z zakonom predpisano možnost uporabili tudi v praksi.

Z namenom odprave nejasnosti, ki se nanašajo na omenjene postopke priprav zbiranja elektronskih podpor, je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve pripravilo postopek vseh aktivnosti, potrebnih za pripravo elektronske vloge za zbiranje podpor za lokalni referendum na eUpravi. Postopek vključuje tako aktivnosti občin, kot tudi obeh državnih organov.

Prejeto obvestilo in Postopek e-vloge najdete na sledečih povezavah:

< Vse aktualne novice