• Domov
  • Novice
  • Priprava nacionalnih poročil za oceno petletnega obdobja izvajanja Madridskega mednarodnega akcijskega načrta o staranju

Madridski mednarodni akcijski načrt o staranju (Madrid International Action Plan on Ageing, MIPAA) iz leta 2002 ter njegova regionalna izvedbena strategija (MIPAA RIS) predstavljata temeljna dokumenta Združenih narodov na področju odzivov na staranje prebivalstva. Pregled uresničevanja teh dveh dokumentov se izvaja vsakih 5 let. Letos se končuje četrto petletno obdobje, ki se bo tudi tokrat zaključilo z ministrsko konferenco, tokrat v Rimu. Države vsakih 5 let pripravljajo poročila o preteklem obdobju. Združeni narodi priporočajo pristop ”od spodaj navzgor”, to je pristop, ki v pripravo poročil vključuje tudi starejše, lokalno okolje, nevladne organizacije, itd. Za tokratno poročilo vam posredujemo Smernice za pripravo nacionalnih poročil (Guidelines for National Reports; naprej Smernice), Madridski mednarodni akcijski načrt (MIPAA) in njegovo izvedeno strategijo (MIPAA RIS). Navedeno si lahko prenesete s klikom na posamezen dokument.

Prosimo vas za poglede, pripombe, dosežke z vašega zornega kota na proces staranja prebivalstva oz. odzive nanj po letu 2017. Prosimo vas, da se pri vaših odzivih posebej omejite na področja, ki so vključena v poglavja II. in III. v Smernicah, in sicer:
– prepoznavanje potenciala starejših,
– spodbujanje daljše delovne aktivnosti in sposobnosti za delo,
– zagotavljanje dostojnega staranja,
– prispevek politik, povezanih s staranjem k uresničevanju Agende za trajnostni razvoj do 2030,
– izkušnje in posledice epidemije Covid-19 ter
– aktivnosti in priprave na Dekado zdravega staranja Svetovne zdravstvene organizacije

Odzive pošljete do 12h dne 21.2.2022 na ana.plavcak@skupnostobcin.si.

 

< Vse aktualne novice