• Domov
 • Novice
 • Priprave občin na turistično sezono v luči COVID-19

S prijavami na spletni posvet – Priprave občin na turistično sezono v luči COVID-19 – smo na Skupnost občin Slovenije prejeli več vprašanj, ki bodo naslovljena 15.5.2020. Ker so vprašanja namenjena tudi občinam, ne zgolj predavateljem, jih z željo, da si medsebojno podelite čim več odgovorov objavljamo:

 1. Pred nami je priprava 3 ukrepov s strani vlade, ki jih bodo sprejemali v bližnji prihodnosti. Glede na morebitno financiranje turističnega gospodarstva v obliki skrajšanega delovnega časa, ali se razmišlja o tovrstnem ukrepu tudi na področju javnega sektorja, v tem primeru konkretno TICev, Javnih zavodov, LTOjev, ki so vezani na vstop in informiranje turistov, ki pa v letošnjem letu ugotavljamo ne bodo dosegali lansko letnih rezultatov.
 2. Kako so se občine lotile rebalansov proračuna, glede na upad prihodkov z naslova turistične takse in financiranja programov Javnih zavodov? Iz katerih virov bodo nadomestili manjko? In ali nameravajo v teh izrazito težkih trenutkih na svojem področju, v svoji občini nameniti večji oz. vsaj enak proračun namenjen turizmu, ki ga glede na podhranjenost turističnega gospodarstva Slovenija nujno potrebuje. Ali država pripravlja na tem mestu kakšen ukrep in ali so jo pozvali kot predstavniki določene občine?
 3. Veliko se govori o nastajanju novih Javnih zavodov za turizem, TICev na območju manjših občin. Kakšen je namen teh ustanovitev? STO namreč zagovarja sistem 35 vodilnih destinacij in združevalne oblike nastajanja produktov in promocije. Drobljenje sredstev bo ponovno pomenilo za turizem, stopničko nazaj. V kolikor pa se le-ti ustanavljajo, kot podaljšana roka vodilnim destinacijam v smislu kreiranja produktov, povezovanja na ravni občin in s tem hitrejši in učinkovitejši pristop k turizmu, pa je to vsekakor na mestu.
 4. Prireditve na prostem-kdaj in pod kakšnimi pogoji? Organizirana vodenja po kraju?
 5. Ali se obetajo dodatni JR za promocijo vodilnih turističnih destinacij? Oziroma dodatne oblike pomoči?
 6. kako se bo pomagalo destinacijam, ki se v letu 2017 niso uspele umestiti med vodilne, pa so v luči razmer in glede na ponudbo vsebin zanimive in tudi sicer aktivne, a nimajo finančnih sredstev za promocijo niti doma niti na tujih tržiščih? In ali se razmišlja o reviziji in kakšnih novih umestitvah?
 7. Kdaj bo sprostitev ukrepov za vodene oglede do 20 ljudi v naravnih parkih?
 8. Po navadi je na pohodu po Svarunovi poti okoli 150 pohodnikov.  Ali lahko  organiziramo pohod z upoštevanjem zaščitnih ukrepov?
 9. Ali bo turizmu med in po Covid 19 država namenila več sredstev? Ali občine ne bodo manjšale proračunskih sredstev Javnim zavodom (turizma) glede na izredno težke razmere s katerimi se sooča tur. gospodarstvo, ki je v dani situaciji nesposobno vložiti sredstva v samopromocijo?
 10. Kako je z organizacijo množičnih prireditev. Ali jih je v letošnjem letu mogoče organizirati?
 11. Med nas drugim zanima tudi kako bo letos s prireditvami (ali sploh bodo, za koliko obiskovalcev, kje..), saj se nam zdi, da je to področje trenutno najbolj neopredeljeno.
 12. Predviden datum odprtja nastanitvenih obratov?
 13. Za predstavnike zasebnikov: Kako bo v praksi izgledala njihova prilagoditev na nastale razmere?
 14. Kako bo s prireditvami na prostem v manjših krajih, kjer je manj obiskovalcev? Kako naj občina sofinancira društva, ki so na javnem razpisu pridobila sredstva, vendar prireditev v TD niso uspeli izvesti, so pa nastali določeni stroški?

Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice