• Domov
  • Novice
  • Pripravljavec regionalnega prostorskega plana – drugo priporočilo občinam

Konec maja je bil organiziran posvet z vsemi občinami v državi, na katerem so vas že seznanili z aktivnostmi (ki jih na ministrstvu že izvajajo za čim boljšo pripravo prve generacije regionalnih prostorskih planov (v nadaljevanju RPP)),  z vašo vlogo v tem procesu ter vam predstavili dosedanje rezultate Pilotnega projekta za implementacijo prostorske in gradbene zakonodaje (pridobljene v okviru področja Zagotovitev podatkov za vzpostavitev prostorskega planiranja na regionalni ravni (krajše PILOT MOP -. področje 1 RPP)).

V okviru posveta so opomnili, da je konec leta 2021 začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list št. 199/2021; v nadaljevanju ZUreP-3), ki določa, da morajo regije pripraviti in sprejeti RPP do konca leta 2026 (1.1.2027). ZUreP-3 določa tudi, da morajo pripravljavca RPP za celotno območje vsake razvojne regije izbrati občine v regiji. Pripravljavec RPP je lahko le pravna oseba v večinski javni lasti, kot to določajo predpisi o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Pripravljavca RPP občine v regiji lahko izberejo z javnim razpisom ali pa svet regije sprejme sklep o tem, kdo bo pripravljavec RPP.

V kolikor se boste občine odločile, da boste pripravljavca izbrale z javnim razpisom, so na ministrstvu, da bi poenotili pripravo javnega razpisa, pripravili dva vzorca: vzorec projektne naloge ter vzorec za priporočena merila in pogoje za izbor pripravljavca RPP.

Vzorec projektne naloge lahko najdete tukaj.

Priporočila in pogoje za izbor pripravljavca najdete TUKAJ. 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice