• Domov
  • Novice
  • Priročnik za pripravo začasnega financiranja občin

Za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo raznolikost, velja enak sistem financiranja. Občine se financirajo z lastnimi viri, ti pomenijo več kot 90 % vseh virov, transfernimi prihodki iz državnega proračuna in s sredstvi EU, lahko pa se tudi zadolžujejo. Največji del prihodkov občin zagotavljata dohodnina in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, poenostavljeno osebni in premoženjski davek, ki sta povsem primerljiva z večino drugih evropskih sistemov financiranja lokalne samouprave. Medtem ko so vsi drugi viri občin zbrani po ozemeljskem načelu, se dohodnina kot največji lastni vir občin deli po posebnem sistemu, ki temelji na solidarnosti med občinami. Delež dohodnine, ki pripada posamezni občini, se določi na podlagi izračuna primerne porabe občine. Zakon o financiranju občin ureja enak sistem financiranja za vse občine. Nemoteno financiranje občine lahko poteka le ob uresničitvi načela predhodne potrditve proračuna, kar pomeni, da ima občina sprejet proračun za naslednje leto, ki je enako koledarskemu, pred začetkom leta, za katerega se proračun sprejema.

Če občina ne sprejme proračuna v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se proračun sprejema, je potrebno uvesti začasno financiranje. Financiranje občine se torej začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Na Ministrstvu za finance so pripravili noveliran Priročnik za pripravo začasnega financiranja občin in vzorec sklepa o začasnem financiranju.

Celotno gradivo je objavljeno na TEJ POVEZAVI.

 

< Vse aktualne novice