• Domov
  • Novice
  • PRIZADEVANJA SOS URESNIČENA – POVPREČNINA BO V LETIH 2021 IN 2022 ZNAŠALA 628,20 EVRA

Poslanke in poslanci so včeraj, 18. 11. 2020, na 48. izredni seji Državnega zbora med drugim obravnavali Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022, ki vsebuje določila o višini povprečnine. Ta bo v prihodnjih dveh letih, na podlagi zakona in poprej podpisanega dogovora o višini povprečnine z Vlado RS, povprečnina znašala 628,20 Evra na prebivalca in pomeni 4,24 Eur več kot tekoče leto.

V zvezi s pogajanji za povprečnino je Skupnost občin Slovenije bila vseskozi zelo aktivna. Tako je oblikovala pripombe na izračun povprečnih stroškov za leti 2021 in 2022, z omenjeno tematiko pa se je ukvarjalo tudi Predsedstvo SOS, ki je v imenu občin članic pristojne na državni ravni pozvalo k dodelitvi višjega deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena iz državnega proračuna. Sklep predsedstva SOS je ministru Koritniku posredoval predsednik SOS Peter Misja na sestanku. Dogovor med njima je vseboval zavezo, da minister pri Vladi RS preveri možnost sofinanciranja investicij v višini 6% primerne porabe ter skrajšanje prehodnega obdobja, povečanje fleksibilnosti, namenskosti in poenostavitve uporabe tega vira.

Nato je na podlagi usklajevanj 30. 9. 2020 predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja, skupaj s predsednikoma drugih dveh asociacij občin, podpisal Dogovor o višini povprečnine za leti 2021 in 2022, ki določa povprečnino v letih 2021 in 2022 v višini 628,20 EUR.

V kolikor bo 20.11.2020 na seji Državnega zbora, poleg že sprejetega ZIPRS 2021/2022, sprejet tudi Zakon o finančni razbremenitvi občin, bodo prizadevanja Skupnosti občin Slovenije na področju zvišanja povprečnine, višjih investicijskih sredstev in finančno – administrativne razbremenitve občin tudi uresničena. Predlog zakona namreč prinaša ključne spremembe, na katere Skupnost občin Slovenije opozarja že od leta 2015.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), ki ga je Državni zbor sprejel na 48. izredni seji 18. 11. 2020, lahko najdete s klikom tukaj. O Zakonu o finančni razbremenitvi občin bo Državni zbor odločal jutri, ko bomo lahko poročali tudi o njegovi končni vsebini.

< Vse aktualne novice