• Domov
  • Novice
  • Problematika v zvezi z odpiranjem šol – prevozi otrok v šolo

Skupnost občin Slovenije vas želi seznaniti, da je glede na nastalo problematiko z odpiranjem šol in predvsem z organiziranjem brezplačnega prevoza otrok v šolo ob upoštevanju priporočil NIJZ, na pristojne državne organe (Vlada RS, MIZŠ, MJU, NIJZ) posredovala več pozivov po razrešitvi zadeve. Dejstvo je, da če bodo priporočila in navodila NIJZ ostala enaka in bo zahtevana »varna razdalja med potniki«, je pogodbene prevoze nemogoče organizirati.

Zato smo predlagali, da se zrahljajo priporočila NIJZ (npr. zmanjšanje varne razdalje, ali namesto razdalje obveznost nošenja mask), v kolikor NIJZ ne bo zrahljajo svojih priporočil, pa da država prevzame dodatne stroške nastale v zvezi z organiziranjem prevozov otrok pod takšnimi pogoji ali da zadrži izvajanje določb 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – upb, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – upb, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), in sicer v celoti.

O odzivu bomo obvestili občine članice.

< Vse aktualne novice