Zavod RS za zaposlovanje (ZSRZ) je 10. 12. 2020 objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2021. Predvidena je vključitev 4.000 oseb, razpoložljiva višina sredstev znašajo 14.800.000 evrov. Javno povabilo bo odprto od 22. 12. 2020.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2021, in sicer za programe javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva in programe javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij, to so kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura ter drugi programi javnih del.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti ZRSZ. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. Po tem javnem povabilu bo lahko oseba vključena v javna dela najdlje do 31. 12. 2021.

Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.

(vir: gov.si)

< Vse aktualne novice