• Domov
  • Novice
  • “Program projektov eProstor” predstavljen občinam

V sredo, 14.12.2022 je v organizaciji SOS potekal posvet Prostorski informacijski sistem (v nadaljevanju PIS, ki predstavlja osrednji predstavitveni spletni portal, ki združuje in poenostavlja dostope aktualnih javnih objav, uporabnih vsebin, ažurnih in verodostojnih podatkov ter elektronskih storitev s področja načrtovanja in graditve). Na posvetu so se tokrat v vlogah predavateljev znašli predstavniki Sektorja za prostorski informacijski sistem iz Direktotrata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor.

V uvodnem delu posveta je vodja sektorja, Jurij Mlinar izpostavil dejstvo, da se svet sooča z digitalno preobrazbo, med drugim tudi prostorskih informacij, čemur so se bili primorani odzvati tudi na resornem ministrstvu. V nadaljevanju je predstavil eProstor in skupne gradnike in horizontalne funkcije PIS (eGraditev, ePlan, Spremljanje stanja prostorskega razvoja (SSPR), Evidenco stavbnih zemljišč (ESZ)) ter njihovo uporabo za občine. Zatem je Dejan Cvijanovič predstavil ePlan, grafično ponazoritev priprave in sprejetja prostorskih aktov (PA) kot tudi njihov življenjski cikel. Nadaljeval je s predstavitvijo dostopa do podatkov o PA. Razlago tehničnih pravil za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki je predstavil Miha Fonda, Jan Brezec pa je kasneje udeležence seznanil še s sistemom eGraditev in zbirko pristojnosti. Predstavitev ESZ in Zelenega slovenskega lokacijskega okvirja je bila zadnja točka dnevnega reda in je potekala s strani Damjana Dolerja.

Pred koncem je Mlinar izpostavil še zastavljen terminski plan (na sliki), ter izpostavil zadovoljstvo, ki se je nanašalo na uspeh MOP glede pridobitve sredstev iz nacionalnega programa reform t.i. Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), od katerih bodo imele koristi tudi občine. Posvet se je zaključil z vprašanji in odgovori, ki so se nanašali na prilagajanje povezljivosti podatkovnih slojev, uporabo posameznih tehničnih pravil, pripravo in vodenje podatkov iz OPPN v PIS v shape obliki ter drugo.

< Vse aktualne novice