Na Ministrstvo za javno upravo, kot organ pristojen za področje prostovoljstva in delovanje nevladnih organizacij se v povezavi s trenutnimi razmerami obračajo nekatere občine in nevladne organizacije. Skladno z njihovim zaprosilom občine obveščamo o njihovem sporočilu glede prostovoljstva in sodelovanja z NVO.

Uvodoma bi vas pri organiziranju prostovoljskega dela opozorili, da se lahko organizirano prostovoljstvo opravlja v okviru prostovoljskih organizacij in na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo dopolnitev rednega programa javne službe, tudi v osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot nepridobitno.
Posebni prostovoljski programi lahko pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izvajalca javne službe in se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe (to so praviloma javni zavodi in nekateri koncesionarji in ne občine). Vse te organizacije morajo biti skladno z Zakonom o prostovoljstvu vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Ministrstvo za javno upravo skrbi za podporno okolje za nevladne organizacije; regionalna stičišča NVO, katerih naloga je izvajanje dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij na ravni posameznih regij. Podpiramo tudi mrežo za prostovoljstvo, Združenje Slovenska filantropija, ki na enak način izvaja dejavnosti na področju prostovoljstva.

V tej negotovi situaciji smo se znašli vsi skupaj, zato je izjemno pomembno, da si medsebojno pomagamo in si gremo v največji meri nasproti. Ne smemo pozabiti, da so ravno nevladne organizacije, zaradi poznavanja terena, v tem trenutku ključnega pomena, da pomoč pride do najbolj potrebnih. S tem namenom vam v prilogi posredujemo kontakte regionalnih stičišč in mreže za prostovoljstvo kot nosilcev podpornega okolja. V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč ali informacijo, ki vam bi jo lahko nudilo stičišče ali mreža za prostovoljstvo, se lahko obrnete na njih.

PREGLEDNICA: Podporno okolje_covid_kontakti

< Vse aktualne novice