• Domov
  • Novice
  • Prva nujna seja Ustavne komisije o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo

V torek, 25.10.2016 je potekala 1. nujna seja Ustavne komisije Državnega zbora o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo, katere se je v imenu SOS udeležil Leo Kremžar, pooblaščenec Predsedstva SOS na področju gospodarskih javnih služb. Kakor smo že poročali po sestanku skupnosti občin s predsednikom Ustavne komisije (glej tukaj), so prisotni na seji v večji meri enotni glede zapisa prvih dveh odstavkov besedila ustavnega zakona. Razprava se je tako osredotočila na odprto vprašanje tržnega dela pitne vode za gospodarsko rabo in predvsem na sporni četrti odstavek, ki se nanaša na oskrbo prebivalstva s pitno vodo, ki bi jo odslej naj zagotavlja država preko neprofitne javne službe. Predlagano ureditev je predstavnik SOS v imenu občin zavrnili, saj pomeni prenos sedanje izvirne pristojnosti za urejanje javne službe oskrbe s pitno vodo z občin na državo, ki bi jo država izvajala v obliki neprofitne javne službe. Izrazil je zahtevo občin, da zagotavljanje izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo ostane v izvirni pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti, kar je ustrezna in v evropskem prostoru običajna in razširjena ureditev in poudaril nasprotovanje rušitvi dosedanjega sistema izvajanja vodooskrbe.

V prihodnjem tednu bo v zvezi s to temo potekala tako seja Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj kot tudi nadaljevanje 1. nujne seje Ustavne komisije. O nadaljnjem razvoju dogodkov vas bomo še naprej sproti obveščali.

< Vse aktualne novice