• Domov
  • Novice
  • Prva seja delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin
Vir: MJU

Vlada Republike Slovenije je na 17. redni seji dne 31. 1. 2019 ustanovila Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (v nadaljevanju: delovna skupina). V sredo, 20. februarja je na Vladi RS potekal 1. sestanek delovne skupine, da bi se dogovorili o načinu dela delovne skupine ter predstavili predloge združenj občin za zmanjšanje stroškov za izvajanje nalog, določenih z zakonom. Na sestanku so bili prisotni predstavniki asociacij, predstavniki skorajda vseh ministrstev in MO Ljubljana.

Rudi Medved, minister za javno upravo je povedal, da želijo skozi delovanje delovne skupine najprej znižati stroške občinam tako, da se bi približali dogovorjeni povprečnini. Naloga delovne skupine je iskati rešitve za težavne pod/zakonske predpise in pripraviti predloge sprememb zakonov, ki bodo zmanjšali stroške občin za izvajanje njihovih nalog ter odpraviti administrativne ovire, da bodo lahko občine boljše delale, saj bo to imelo tudi neposreden učinek na zadovoljstvo občank in občanov.

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka SOS je predlagala tudi, da se pregledajo postopki, pri katerih sodelujejo občine in država. Pogosto se pojavlja tudi, da morajo občine nekatere procese ali postopke plačevati, medtem ko so za državo brezplačni.

V prvi fazi so občine posredovale skoraj 60 opozoril in predlogov za zakonske spremembe. Zato bodo v naslednji fazi asociacije prečesale vse pripombe in prioritetno določile področja, ki so najbolj pereča. To bodo področja, kjer je zakonodaja določila občinam le obveznosti in so zgolj plačnice storitev, nimajo pa druge vloge in ne sodelujejo kot stranka v postopkih.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice