• Domov
  • Novice
  • Prva seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS

Dne 27. 8. 2019 je v Občini Slovenske Konjice potekala prva seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS. Komisija je stalna komisija predsedstva, njena naloga je obravnava zakonov in drugih aktov s področja lokalne samouprave. Na prvi seji sta bila imenovana za predsednico komisije Melita Čopar, direktorica občinske uprave Občine Krško, in za podpredsednika Sašo Blatešič, vodja oddelka za prostor, varstvo okolja in gospodarjenje z občinskim premoženjem MO Slovenj Gradec. Osrednja tema seje je bila obravnava osnutkov pokrajinske zakonodaje. Članicam in članom je potek samega ustanavljanja pokrajin in načrt aktivnosti do sprejema predpisov predstavil dr. Boštjan Brezovnik, vodja projekta. V nadaljevanju se je odprla razprava glede vzpostavitve, vloge, financiranja in pristojnosti pokrajin ter prenosa nalog iz lokalne in državne ravni. Komisija se je strinjala, da Slovenija potrebuje razvojne pokrajine, ki bodo upoštevale zaključene celote in bodo zagotavljale decentraliziran enakopraven razvoj Slovenije. Jasno je potrebno razmejiti pristojnosti med lokalno samoupravo, državo in pokrajino. Komisija bo spremljala nadaljnji proces ustanavljanja pokrajin in obravnavala nove predloge področnih zakonov. Naslednja seja bo potekala v mesecu oktobru v Občini Krško.

< Vse aktualne novice