• Domov
  • Novice
  • Prvi sestanek delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU

V ponedeljek, 29.6.20920 je potekal uvodni sestanek delovne skupine za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno upravo. Članici in člana omenjene delovne skupine so v imenu SOS dr. Aleksander Jevšek, Peter Misja, Jasna Gabrič in Jasmina Vidmar. Ob štirih predstavnicah in predstavnikih SOS so člani še po trije predstavniki drugih dveh združenj občin.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v uvodu sestanka predstavil dosedanje delo ministrstva na področju pomembnem za občine. Povedal pa je tudi, da so delo skupine zastavili tako, da bi se sestanki organizirali na vsakih nekaj mesecev ali po potrebi. Na sestankih bi obravnavali ključne teme delovanja lokalne samouprave ter izzive, s katerimi se občine srečujejo. Predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek je izrazil pohvalo delu ministrstva, ob tem pa opozoril, da je nujno potrebno ob sprejemanju zakonov občine oz. asociacije vključevati. Zaveda se, je rekel hitrosti in nujnosti sprejemanja nekaterih zakonodajnih okvirov (COVID), vendar ni razloga, da vodstev asociacij v proces ne bi vključili, četudi na daljavo in na hitro. Minister se je s predlogom in opozorilom strinjal. Državna sekretarka Urška Ban je povedala, da bo Zakon o finančni razbremenitvi občin predvidoma sprejet ob obravnavi rebalansa proračuna v začetku septembra.

Predlagala je, da asociacije izkoristijo priložnost, ko je zakon še mogoče dopolnjevati, da predlagajo še kakšne predloge sprememb, ki bi jih lahko vključili in so predvsem administrativne/de-birokratske narave.  V nadaljevanju sestanka so prisotni govorili o prioritetnih nalogah, s katerimi naj se ukvarja delovna skupina. Peter Misja, podpredsednik SOS je tako omenil tudi področje decentralizacije in skladnega regionalnega razvoja ter nujnost skrbi za ohranjanje poseljenosti obmejnih in drugih področij Slovenije. Predlagali smo tudi področje financiranja občina, plač funkcionarjev in številne druge.

< Vse aktualne novice