• Domov
  • Novice
  • Prvi sestanek medresorske delovne skupine v zvezi z nadomestili na VVO

V sredo, 19.8.2015 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekal sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema plačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava. Namen delovne skupine je priprava vprašanja za Evropsko komisijo, ali gre s predlagano spremembo 79. člena Zakona o vodah pri plačevanju odškodnin (na osnovi pogajanj) na vodovarstvenih območjih za državno pomoč ali ne.

Na samem sestanku je potekala tudi vsebinska razprava o predlagani spremembi sistema, v Skupnosti občin Slovenije pa smo izpostavili mnenje, da je obstoječi sistem nadomestil v obliki državne pomoči ustrezen; prav tako pa, da po našem mnenju v teh primerih ne gre za poseg v pravico do zasebne lastnine, temveč za določitev načina uživanja lastnine ter, da bi s spremembo sistema grozila rušitev metodologije zaračunavanja cene vode. Podobno mnenje so izrazili tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance.

Ne glede na izraženo mnenje, je namen medresorske delovne skupine pri MKGP oblikovanje vprašanja pri EK, s katerim bi se preverilo, ali je prehod na drug sistem sploh možen. Zato so člani medresorske delovne skupine pregledali predlagane spremembe 79. člena in podali pripombe. Dogovorjeno je bilo, da bi v primeru prehoda na sistem odškodnin do le-teh bili upravičeni le tisti lastniki zemljišč na VVOI in tudi sami obdelujejo zemljišča (torej najemniki do odškodnin ne bi bili upravičeni) ter, da je prednostno načelo načelo zamenjave zemljišč oz. odkupa zemljišč s strani države, saj mora biti glavni interes države zaščita voda. Predlog sedmega odstavka člena, ki pravi, da je zavezanec za izplačilo odškodnine izvajalec javne službe in, da se le ta s kmetom pogaja o višini odškodnine, je ostal enak. Pojasnjeno je bilo, da se v tem primeru uporablja načela obligacijskega zakonika ter, da v primeru, da kmet ne bi sprejel ponudbe IJS lahko zahteva cenilca. V kolikor izvajalec javne službe ni pripravljen skleniti dogovora, se zadeve urejajo preko sodišča.

Na podlagi opravljenega pogovora je bil sprejet sklep, da MOP in MKGP do petka, 21.8.2015 pripravita novo besedilo 79. člena z vključenimi popravki, naslednji sestanek pa bo potekal 2.9.2015 ob 11.00 uri.

< Vse aktualne novice