• Domov
  • Novice
  • Prvi sestanek medresorske delovne skupine za uskladitev predpisov z vpisom pravice do pitne vode v ustavo

V prostorih Vlade RS je 29. 5. 2017 potekal prvi sestanek medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS, na katerem je Skupnost občin Slovenije zastopal župan Leo Kremžar. Medresorska delovna skupina je bila imenovana 11. maja 2017, njena naloga pa je uskladitev resorne zakonodaje skladno z določbami ustavnega zakona, sestava seznama potrebnih sprememb zakonodaje, usmerjanje posameznih ministrstev pri pripravi sprememb zakonodaje in spremljanje postopkov sprejemanja sprememb zakonodaje.

Predstavnik sektorja za vode na MOP Leon Behin je na sestanku izpostavil, da Zakon o lokalni samoupravi vodooskrbo gospodinjstev opredeljuje kot izvirno nalogo občin, medtem ko besedilo Ustavnega zakona to opredeljuje kot izvirno nalogo države, ki pa jo izvajajo občine. Ker se, z izjemo vodovarstvenih območij, država v to področje ni vpletala, je predlagal dogovor o tem, kaj bo pristojnost države in kaj lokalnih skupnosti. Omenil je še odprto vprašanje financiranja glede na besedilo ustavnega zakona (neposredno in neprofitno) in pristojnost določanja cen oz. vsaj preverjanja primernosti cen. Ministrstvo za okolje in prostor si želi na tem področju vzeti več pristojnosti, kot jih ima sedaj, in sicer tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo izvajanja oskrbe s pitno vodo.

Leo Kremžar, ki se je v imenu Skupnosti občin Slovenije kot edini predstavnik lokalnih skupnosti udeležil vseh sej strokovne skupine za oblikovanje besedila ustavnega zakona je poudaril, da se interpretacija Ministrstva za okolje in prostor bistveno razlikuje od tiste,  ki je bila kot kompromisna in s strani lokalnih skupnosti sprejemljiva rešitev zapisana v Ustavo RS. Ob spreminjanju Ustave je SOS v imenu lokalnih skupnosti namreč vztrajala, da mora oskrba s pitno vodo ostati izvirna naloga občin, država pa lahko v to pristojnost poseže le, če je občina ne izvršuje. S strani predstavnikov občin je bila poudarjena tudi želja po vključitvi na sestanke medresorske delovne skupine in vse postopke spreminjanja zakonodaje. Na seji je bilo dogovorjeno še, da bodo ministrstva pripravila nabor predpisov, ki jih bo potrebno spremeniti, naslednji sestanek pa bo potekal v roku dveh tednov.

< Vse aktualne novice