• Domov
  • Novice
  • Prvič v novem mandatu seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU

V sredo, 21. septembra 2022 je potekala 1. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo v novem mandatu. Ker bo z vladne strani redni član delovne skupine tudi minister, pristojen za kohezijo, dr. Aleksander Jevšek, je bil dobršen del dnevnega reda namenjen pogovoru o postopkom sprejemanja Operativnega programa Evropske kohezijske politike 2021 – 2027 ter razpoložljivih sredstvih za lokalno samoupravo v tem obdobju.

Minister je povedal, da bo v perspektivi 2021 – 2027 za občine na regionalnem razvojnem skladu na razpolago 35 milijonov več kot v prejšnji finančni perspektivi. Glede Partnerskega sporazuma je povedal, da imajo okvirni program, ki je usklajen z Evropsko komisijo. Ta je bil posredovan v Bruselj kot zadnja neuradna verzija, v začetku oktobra pa ga bo predvidoma potrdila tudi Vlada. V tem času bo program predstavljen tudi na vzhodni in zahodni kohezijski regiji. Ker so ga sproti usklajevali, pri potrjevanju ne pričakujejo težav. Poudaril je, da je vse to pomembno, da bodo z novim letom lahko začeli z razpisi za izvajanje finančne perspektive 2021 – 2027. »Sam sporazum o partnerstvu, ki Sloveniji omogoča dostop do 3,26 milijarde evrov evropskih sredstev, je bil pred kratkim potrjen in bo podpisan v naslednjem tednu, ko se bo v Sloveniji mudila evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira«, je povedal minister Jevšek.

Dotaknil se je tudi projektov preteklega finančnega obdobja 2014-2020, ki so se zaradi draginje in težav zaradi vojne v Ukrajini zaustavili ali upočasnili, kar pesti številne občine. Po besedah ministra Jevška si bo Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prizadevala, da bodo že odobreni projekti vsi izpeljani in da bodo izkoriščena vsa evropska sredstva iz obdobja 2014–2020, tudi preko alokacije sredstev iz enega v drug projekt ali s prenosom sredstev iz ene na drugo finančno perspektivo. Prav tako je omenil, da bodo sredstva tehnične pomoči, ki so zagotovljena iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada namenjena širše, ne le državi.

Minister dr. Jevšek je povedal še, da Služba Vlade za razvoj in kohezijsko politiko želi odpreti Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je že dlje časa potreben obnove.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so v zvezi s finančnim stanjem občin izpostavili, da imajo občine za izvajanje zakonskih nalog v času od 1. januarja do 30. junija v primerjavi z enakim obdobjem lani višje stroške za 15%, zaradi česar je nujno potrebno primerno financiranje zanje. Prav v tem času so v teku pogajanja s sindikati javnega sektorja v sklopu vladne pogajalske komisije, ki bodo za občine pomenila nove stroške na področju plač zaposlenih. V Skupnosti občin Slovenije smo opozorili, da mora vlada za ta dvig plač zagotoviti sredstva ne le za zaposlene na državnem nivoju, pač pa tudi za zaposlene na občinski ravni. Posebej smo opozorili tudi na nesorazmernost plač funkcionarjev na lokalnem nivoju v primerjavi z razvrstitvijo zaposlenih v plačne razrede in zahtevali, da se nemudoma odpravi tudi ta neskladja. Izpostavljeno je še bilo, da je v trenutni vladi komunikacija z lokalnimi skupnostmi zamajana in bi potrebovali podporo pri sporočanju pomena in nalog lokalnih skupnosti pri novi vladi. Ministrico Sanjo Ajanović Hovnik smo prosili, da na vladnih srečanjih zastavi svojo besedo za občine.

< Vse aktualne novice