• Domov
  • Novice
  • Prvo srečanje Mreže občin za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V četrtek, 24. oktobra 2019 so se prvič sestali predstavnice in predstavniki občin, ki so se vključile v Mrežo tistih občin, ki bodo skupaj opravile razmislek o tem kako napisati odlok o urejanju podobe naselij in krajine ter predstavniki Ministrstva za okolje in prostor in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Gostiteljica prvega terenskega ogleda je bila občina Solčava in županja Katarina Prelesnik, med tem ko je ogled potekal pod vodstvom prof. Janeza Koželja, podžupana MO Ljubljane.

V občini Solčava so nekateri najlepši in v turistične namene največkrat predstavljeni predeli Slovenije (Logarska dolina, Robanov kot, Panoramska cesta, ..). Namen terenskega ogleda je bil pogledati in preveriti zdajšnje stanje ter skupaj opraviti razmislek kako oblikovati odlok, da se ohrani vse dobro in se vpliva na tisto, kar bi bilo smiselno spremeniti. Ogledali so si primer gručaste poselitve in njeno vpetost v pokrajino ter vpliv na oblikovanje skupnosti, panoramsko cesto, govorili o tem, da bo ob odloku treba pripraviti tudi priročnik za investitorje in lastnike s primeri, kako naj se lotijo izgradnje, prenove, postavitve nadstrešnice,… rešiti problematiko stavb v stanju rušenja tako izven naselij kot v naseljih, opredeli tudi ravnanje z drevesi v urbanih naseljih, tako na zasebnih kot javnih površinah, opredeliti postopke in korake za odstranjevanje grafitov, barvanje kričečih fasad individualnih hiš, deponije gradbenih odpadkov,…

Predstavnice in predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so tudi predstavili svoje delo skozi različne priročnike, ki so jih že pripravili in bodo pomemben pripomoček za vse tiste, ki se posredno ali neposredno srečujejo v prostoru. V pripravi pa je tudi priročnik za pripravo odlokov o urejanju podobe naselij in krajine.

Galerija slik.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice