• Domov
  • Novice
  • Prvo srečanje s predstavniki Vlade RS glede povprečnine v letih 2016 in 2017

 

V sredo, 26.8.2015 je v prostorih Ministrstva za finance potekalo prvo srečanje na temo višine povprečnine v letih 2016 in 2017. Ministrstvo za finance je odprlo pogajanja o višini povprečnine za leti 2016 in 2017 z izhodiščem, da se višina povprečnine 2016 ohrani na nivoju drugega polletja 2015 (to je 519 € na prebivalca), da se v letu 2016 poplača v Dogovoru o višini povprečnine 2015 dogovorjen investicijski transfer v višini 1% skupne primerne porabe občin ter, da v letu 2016 občinam pripada še 2% investicijskega transferja.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar je poudaril, da z vidika slovenskih lokalnih skupnosti izhodišče za pogajanja ne more biti višina povprečnine v drugem polletju 2015, pač pa zgolj z zakonom določena metodologija za izračun. Po izračunih Ministrstva za finance bi izračunana višina povprečnine morala znašati 652 €, medtem ko v Skupnosti občin menimo, da je realni izračun še nekoliko višji. Vsekakor bi višina povprečnine morala pokrivati tekoče stroške ter transferje občin, vendar občine že sedaj porabljajo namenske vire za pokrivanje tekočih stroškov občin, zato se že sedaj soočajo z likvidnostnimi težavami. Obenem pa je poudaril, da se glede na dogovore s sindikati javnega sektorja sproščajo napredovanja javnih uslužbencev, občinam pa se preko nove zakonodaje, nalaga dodatne stroške, namesto, da bi država, kakor z Vlado RS dogovorjeno, sprejemala ukrepe, s katerimi bi se stroški občinam zniževali. Obenem pa je tudi poudaril, da se zakonodajnih sprememb, ki so bile sprejete preko Zakona o uravnoteženju javnih financ občin in drugih zakonodajnih sprememb, s strani države v praksi ne upošteva, kakor kažejo nedavni primeri zaračunavanja služnosti s strani države.

Državna sekretarka na Ministrstvu za finance, mag. Mateja Vraničar je povedala, da država ne bo mogla zagotoviti celotnih sredstev, ki bi zakonsko pripadala občinam, saj bi za ta namen morala zagotoviti dobrih 300 milijonov evrov iz državnega proračuna, obenem pa je zavezana, da tudi ob siceršnji gospodarski rasti zmanjšuje javno porabo. Zavezala pa se je, da do prihodnjega srečanja Ministrstvo za finance zagotovi bolj podrobno oceno tekočih stroškov ter ocene rasti stroškov občin zaradi sprostitve napredovanj javnih uslužbencev. Obenem pa je izrazila pripravljenost Vlade RS, da se nadaljuje s projektom zniževanja stroškov občinam preko zakonodajnih razbremenitev.

S strani predstavnikov občin je bilo ponovno poudarjeno, da višina povprečnine že nekaj časa ne zadostuje za pokrivanje tekočih stroškov občin, zato je Skupnost občin Slovenije vseskozi zahtevala, da se morajo stroški občin najprej znižati, šele na to pa lahko usklajujemo povprečnino in ne obratno. Generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar pa je poudarila, da se s strani Vlade in posameznih ministrstev tudi pričakuje, da se preneha s poskusi prelaganja obveznosti, kot se to poskuša preko denimo Zakona o dimnikarskih storitvah, Zakona o prevozih v cestnem prometu, Zakona o romski skupnosti, Zakona o vodah, ter s celo vrsto podzakonskih aktov.

S predstavniki Vlade RS je bilo dogovorjeno ponovno srečanje, ki bo potekalo predvidoma v ponedeljek, 7.9.2015 ob 13.00 uri.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice