• Domov
  • Novice
  • Raziskali smo pristojnosti, izzive in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva

V organizaciji Skupnosti občin Slovenije je v sredo, 29. novembra 2017, potekal posvet Razvojni izzivi občin: pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva, na katerem so razpravljali priznani strokovnjaki, predstavniki raziskovalnih institucij, države in občin o tem, kakšne so meje pristojnosti občin, kaj občine počnejo in/ali kaj bi počele na področju spodbujanja razvoja gospodarstva, kdaj in kako se smejo vključiti v ohranjanje obstoječih podjetij in delovnih mest, kakšne pristojnosti imajo sedaj, kakšne bi lahko imele na tem področju v prihodnje ter kakšne so dosedanje izkušnje občin na tem področju.

Ključna sporočila posameznih govorcev lahko preberete tukaj, s klikom na povezavo pa lahko pogledate tudi fotografije iz dogodka.

Predstavitve predavateljev:

Dr. Jože P. Damijan – Koliko razvoja lahko zagotovijo občine

Dr. Damjan Kavaš – Regionalni razvoj: včeraj – danes –  jutri

Dr. Janez Nared – Strateško načrtovanje na lokalni ravni

Mag. Rajko Puš – Pristojnosti, izzivi in priložnosti občin pri spodbujanju razvoja gospodarstva – pogled MF

Gregor Macedoni – gospodarski razvoj Mestne občine Novo mesto

Mag. Olga Karba – gospodarski razvoj občine Ljutomer

Dr. Marko Soršak – gospodarski razvoj Občine Hoče-Slivnica 

< Vse aktualne novice