• Domov
  • Novice
  • Razlaga KPJS – Dodatek za delo v rizičnih razmerah

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor sprejela razlago glede dodatka za delo v rizičnih razmerah. Razlaga je objavljena v Uradnem listu RS (https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020048.pdf).

Razlaga se glasi:

Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) –  11. točka prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS

Javnemu uslužbencu pripada dodatek za delo v rizičnih razmerah v obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z  Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja  delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih.

Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi  katere je bila razglašena epidemija.

Delodajalec določi dela in naloge, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela, in čas, ko je javni uslužbenec opravljal delo in naloge v nevarnih pogojih dela.

Šteje se, da ne gre za delo v nevarnih pogojih dela, če javni uslužbenec opravlja delo na domu.

Celotno novico MJU si lahko preberete na sledeči povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-04-09-komisija-za-razlago-kolektivne-pogodbe-za-javni-sektor-je-8-aprila-2020-sprejela-razlago-kolektivne-pogodbe-za-javni-sektor-glede-dodatka-za-delo-v-rizicnih-razmerah/.

< Vse aktualne novice