• Domov
  • Novice
  • Razpis za Evropsko prestolnico kulture 2025

Ministrstvo za kulturo je skladno s sklepom št. 51000-11/2018/3, s katerim je Vlada RS Ministrstvo za kulturo pooblastila za izvedbo postopka izbora mesta za naslov Evropska prestolnica kulture 2025, objavilo razpis za aktivnost Unije za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.

Evropa je od nekdaj središče umetniškega razvoja ter izjemnega kulturnega bogastva in velike raznolikosti, pri čemer imajo evropska mesta ključno vlogo pri nastajanju in širjenju kulture.

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, ki je namenjena poudarjanju tega bogastva in raznolikosti ter skupnih kulturnih vidikov v Evropi, da bi pripomogla k zbližanju narodov Evrope in izboljšanju medsebojnega razumevanja.

Glede na navedeno so splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture naslednji: ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani.

V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

V skladu z razporedom iz priloge k Sklepu št. 445/2014/EU, kakor je bil spremenjen s Sklepom (EU) št. 2017/1545, se naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025 dodeli enemu mestu v Republiki Sloveniji in enemu mestu v Zvezni republiki Nemčiji.

Cilj tega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.

Vse podrobnejše informacije, postopek za podelitev naziva Evropska prestolnica kulture, merila za izbor in navodila za prijavo so objavljeni na naslednji povezavi.

Razpis je odprt do 31. 12. 2019.

Predstavnike mest, ki se zanimajo za naziv, in predstavnike medijev vljudno vabijo, da se udeležijo informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo, na katerem bodo lahko pridobili dodatne informacije. Vabilo in program bodo objavili na spletni strani ministrstva.

< Vse aktualne novice