• Domov
  • Novice
  • Razprava o aktualnih zadevah na področju izobraževanja v času izrednih razmer

Dne 17. 11. 2020 je potekal sestanek Komisija za predšolsko vzgojo in šolstvo pri Skupnosti občin Slovenije. Članice in člani so obravnavali aktualne zadeve na področju predšolske vzgoje v času izrednih razmer zaradi razglašene epidemije. Prisotni so razpravljali o prejetih okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v zvezi z zagotavljanjem brezplačnega toplega obroka za učence in dijake, za katere je v času zaostrenih epidemioloških razmer organizirano izobraževanje na daljavo in tak obrok potrebujejo, in o informaciji ministrstva o ceni toplega obroka, po kateri ga bodo šole pripravljale za učence in dijake v času izobraževanja na daljavo in načinu povračila sredstev.

Članice in člani so se v zvezi z zagotavljanjem toplega obroka za učence in dijake ter določenih cen s sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, strinjali, da ni korektno, da država povrne sredstva na podlagi pavšalno določenih cen toplega obroka, embalaže, dostave. Na terenu so namreč cene različne in jih ni mogoče posploševati, prav tako se občine in šole različno spopadajo z logistiko dostave obrokov in različnimi pričakovanji. Občine se pa neglede na vse zavzemajo, da bo zagotovljen topli obrok vsem šolajočim, ki takšno pomoč potrebujejo.

Na seji je bilo dogovorjeno, da se pripravi pripomba oz. predlog spremembe 134. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (t. im. šesti protikoronski zakona), ki je v državnozborski proceduri. Namreč s predlagano določbo, se zagotavlja brezplačni topli obrok dnevno, za učence in dijake, ki za to izpolnjujejo pogoje. Obrok zagotovi občina, medtem ko ceno obroka in način povračila sredstev občinam iz državnega proračuna s sklepom določi minister za izobraževanje v soglasju z ministrom za finance.

Zato je bil izoblikovan predlog spremembe člena predloga zakona tako, da se zagotovijo državna sredstva v višini cene kosila kot jo določajo posameznimi veljavnimi ceniki šolske prehrane v zavodih in za druge stroške, ki bodo v zvezi z organizacijo nastali (npr. embalaža, dodatna administracija, itd.). Predlog je bil posredovan na Državni zbor RS dne 20. 11. 2020 – Predlog spremembe 134. člena Predloga zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

< Vse aktualne novice