• Domov
  • Novice
  • Razprava o načrtovanju prostora v kontekstu podnebnih sprememb

V torek, dne 13.12.2022 je na Gozdarskem Inštitutu Slovenije potekala delavnica z naslovom “Možni prostorsko-načrtovalski ukrepi v kontekstu blaženja podnebnih sprememb”. Delavnica je predstavljala vsebinsko nadaljevanje serije delavnic s tematskega področja “Pametno prostorsko načrtovanje” projekta LIFE IP Care4Climate, udeležil pa se jo je tudi predstavnik Skupnosti občin Slovenije.

Namen tokratne delavnice je bil predstaviti možne prostorsko-načrtovalske ukrepe v kontekstu blaženja podnebnih sprememb, ki so jih po uvodnem nagovoru predstavnika Gozdarskega instituta Slovenije orisali moderatorji iz svetovalnih podjetij ZaVita in Stritih. Med drugim so poudarili, kaj je trajnostno načrtovanje rabe prostora, kakšne učinke lahko v kontekstu podnebnih sprememb dosežemo s pametnim (umnim) prostorskim načrtovanjem in trajnostno rabo prostora ter le-te izpostavili s konkretnimi primeri dobre in slabe prakse iz Slovenije in tujine. Predstavili pa so tudi najnovejše pristope in standarde trajnostnega načrtovanja.

V nadaljevanju so naslovili konkretne prostorsko-načrtovalske ukrepe, vezane na krčitve in pogozditve, nadomeščanje pozidanih zemljišč (omilitveni ukrep prostorskega načrtovanja), izkoriščanje notranjih rezerv fonda stavbnih zemljišč rabe tal (degradirana območja kot potencial notranjega razvoja), vloge ustreznega upravljanja zelenih in sivih površin (ozelenjevanje urbanih površin, zadrževanje meteornih voda, vključevanje javnosti – npr. BeePathNet, URBforDAN, Urban green belts) ter drugo.

Pri praktičnem delu so udeleženci delavnice odgovarjali na naslednja vprašanja: Kako na trenutnih delovnih mestih prispevajo k trajnostnemu razvoju v kontekstu blaženja in prilagajanja? Kako bi lahko to nadgradili? Katere so ključne ovire in kakšni so predlogi za odpravo teh ovir? Med odgovori ni manjkalo pobud za pripravo strokovnih podlag, nadzor izvedbenih aktov, dodatnih izobraževanj in ozaveščanj strokovne in splošne javnosti, zagotovitev dodatnih financ, povezovanj in medsektorskih sodelovanj,..

Srečanje so zaključili z mislijo, da je ohranjanje tal še daleč najcenejši in najbolj učinkovit ukrep ter se poslovili z napovedjo delavnic v naslednjem letu, v okviru katerih bodo še naprej nagovarjali udeležence, to je odločevalce, strokovne in izobraževalne ustanove, področne zveze in združenja.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice