• Domov
  • Novice
  • Razprava o splošnih in posebnih pogojih elementov, ki se pojavljajo v prostoru

V četrtek, 17. decembra 2020 je potekalo sedmo spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS. Ustrezno strokovno znanje in izkušnje so prisotne in prisotni v sklopu razprave uporabili pri opredelitvi splošnih in posebnih pogojev oblikovanja, urejanja in vzdrževanja elementov, ki se pojavljajo v prostoru.

Splošni pogoji se nanašajo na načrtovanje, v okviru katerega je podoba elementov usklajena s podobo naselja oziroma krajine. Slednje pomeni, da je treba v sklopu urejanja in vzdrževanja prostora upoštevati kakovostne krajevne značilnosti ter da mora biti oblikovanje novih objektov usklajeno z obstoječimi objekti v bližini. Na drugi strani se posebni pogoji določijo glede na značilnosti območja lokacije gradnje, lego v odnosu do javnih površin oz. do okoliške pozidave ter glede na namen objekta.

Na pogoje za elemente, ki se pojavljajo v prostoru, in bodo vključeni v pripravo vsebine odloka, se bo ožja delovna skupina osredotočila na prihodnjem delovnem srečanju in sicer v začetku prihodnjega leta.

< Vse aktualne novice