• Domov
  • Novice
  • Razvoj podeželja mogoč le v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v četrtek, 11. 2. 2021 organiziralo interaktivni virtualni sestanek ožje delovne skupine za Skupno kmetijsko politiko po 2020 za področje razvoja podeželja. V imenu SOS se je sestanka udeležil Janez Furlan iz občine Ajdovščina, ki je bil imenovan v delovno skupino s strani SOS.

Na sestanku so bila obravnavana vsebinska področja privabljanja mladih v poklic kmeta ter zadrževanje mladih v tem poklicu, izboljšanje odziva kmetijstva na potrebe družbe na področju hrane in zdravja, vključno z varno, hranljivo ter trajnostno pridelavo hrane, krožno in biogospodarstvo ter obnova in razvoj vasi po konceptu pametnih vasi in nekmetijske dejavnosti na podeželju in gozdarstvo.

Namen interaktivne virtualne delavnice je bil ustvariti kakovostne vsebinske prispevke, ki bodo usmerjali nadaljnje delo MKGP pri pripravi in nadgradnji Strateškega načrta 2023–2027.

Predstavnik SOS, Janez Furlan je posebej izpostavil, da je potrebno razvoj podeželja gledati širše kot »le« razvoj kmetijstva. Ukrepi morajo obsegati več komponent, med katerimi je zagotovo tudi ustrezna infrastruktura. Pri sprejemanju ukrepov pa se tudi ne sme pozabiti na občine, ki so ene izmed nepomembnejših in relevantnih sogovornikov, je še posebej izpostavil na sestanku. Za doseganje boljših rezultatov, se tako naj v postopek priprave ukrepov CLLD- LEADER, vključijo tudi predstavniki asociacij občin oziroma občine, je predlagal.

< Vse aktualne novice