• Domov
  • Novice
  • Razvoj poklicnega gasilstva v Sloveniji – pravica do položajnega dodatka in spreminjanje nazivov delovnih mest

V sklopu Ministrstva za obrambo potekajo pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za gasilsko dejavnost, kjer usklajujejo normativni del Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. V pogajalski skupini zastopa Skupnost občin Slovenije njena podpredsednica, županja Trbovelj, Jasna Gabrič. 22. 6. 2021 je v zvezi s pogajanji potekala tiskovna konferenca. 

Na zadnji seji 16. junija je bil obravnavan predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence, s katerim bodo kot izjema poleg delovnih mest v plačni skupini J zaposlenih v Slovenski vojski, v Policiji in v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, zajeti tudi poklicni gasilci, saj v okviru poklicnega gasilstva, tudi prihaja do takšnih oblik dela. S predlogom spremembe Uredbe se ureja položajni dodatek za tiste poklicne gasilce, ki to še nimajo urejeno (za vodenje skupin manjših od 5 in več kot 3 osebe). Za vse ostale poklicne gasilce je položajni dodatek s to uredbo že urejen. Predlog spremembe uredbe je bil dne 17. 6. 2021 posredovan Ministrstvu za javno upravo, ki bo vodilo postopek spremembe.

V Sindikatu poklicnih gasilcev Slovenije se z delom dopolnitve Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence strinjajo, vztrajajo pa, da se uredi položajni dodatek za vse vodje in od tega ne odstopajo. V ta namen je potrebna sprememba delovnih mest. Z namenom priprave predloga preimenovanja delovnih mest v poklicnem gasilstvu je bila imenovana skupna delovna skupina, ki pa tega predloga (še) ni pripravila, predvsem zaradi zelo nasprotujočih stališč.

Izhodišče vladne skupine, ki so ga potrdili vsi sodelujoči deležniki (med njimi tudi SOS) je, da je položajni dodatek za vodstvena delovna mesta v poklicnem gasilstvu, ki jih je skoraj tretjina, že ustrezno urejen. Vodje v poklicnih gasilskih enotah imajo namreč položajni dodatek že vključen v izhodiščni plačni razred, kar je razvidno iz določitve plačnih razredov plačne skupine I (Tarifni del KPDPG) in sklenjenih pogodb o zaposlitvi (med nalogami je navedeno vodenje organizacijske enote).

Vladna pogajalska skupina, v kateri je zastopana tudi SOS, ugotavlja, da je sedanja struktura delovnih mest v javnih gasilskih zavodih ustrezna, in ocenjuje, da spreminjanje nazivov delovnih mest izključno zaradi pridobitve pravice do položajnega dodatka, glede na dosežene izhodiščne plačne razrede, ni v interesu delodajalcev / financerjev in tudi ni v interesu poklicnih gasilcev. 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice