V torek, 15. 6. 2021 je v Sokolskem domu Škofja Loka potekala Skupščina Skupnosti občin Slovenije (SOS), na kateri sta preko spleta sodelovala Evropski komisar Janez Lenarčič in minister Zvonko Černač, prisotne je uvodoma pozdravil župan občine gostiteljice, Tine Radinja. Skupščina je obravnavala pomembne dokumente SOS kot so poročilo o delu 2020, načrt dela 2021, finančno poročilo, finančni načrt in druge dokumente, pomembne za delovanje organizacije ter jih soglasno sprejela.

  • Krizno upravljanje na področju civilne zaščite in razpoložljivost evropskih sredstev

V sklopu Skupščine so se županje in župani z evropskim komisarjem Janezom Lenarčičem preko spletne konference pogovarjali o kriznem upravljanju na področju civilne zaščite in razpoložljivih evropskih sredstvih v ta namen. Komisar je ocenil, da se lokalna raven v Sloveniji zelo dobro zaveda pomena ustrezne pripravljenosti na različne krize in ustrezne koordinacije med vsemi nivoji ter da je slednje ključno, da se lahko vsi akterji uspešno odzovejo na posamezne krizne situacije. Povedal je še, da so sredi lanskega leta predlagali revizijo t. i. evropskega mehanizma civilne zaščite. Ta je v obliki uredbe minuli mesec že stopila v veljavo. Zakonodajni predlog je dobil močno podporo tudi pri slovenskih članih Evropskega Odbora regij. Nova zakonodaja omogoča bolj fleksibilno rabo bistveno povečanega proračuna, tudi v različnih naravnih in drugih nesreč. Skupaj z naslednjim večletnim finančnim okvirom EU ter deležem iz instrumenta za okrevanje je na razpolago 3 milijarde evrov v te namene. To je okoli trikrat več kot v prejšnjem proračunskem obdobju. Naslednji korak bo opredeljevanje širših ciljev in načrtov za krepitev odpornosti kritičnih funkcij na področju civilne zaščite, v tem procesu pa komisar Lenarčič računa tudi na prispevek lokalnih skupnosti iz Slovenije.

Županje in župani so v pogovoru z evropskim komisarjem izpostavili, da je civilna zaščita v pristojnosti lokalnih skupnosti, s sredstvi EU pa bi občine želele okrepiti nabavo zaščitne opreme in infrastrukturo.  Glede na visoko raven razvite dobre prakse in znanja na območju Evrope so predlagali krepitev in prenos znanj tudi med države članice. Opozorili pa so tudi na pomembno vlogo gasilcev v sistemu civilne zaščite, ki že dolgo niso pristojni le na področju požarne varnosti, kar se je izkazalo sploh v času pandemije. Na to temo in na temo pomembnosti vzpostavitve ustreznega operativnega sistema sploh v posebnih razmerah za boljšo učinkovitosti civilne zaščite, so predlagali širšo razpravo v okviru Evropske komisije.

  • Operativni programi, ki bodo občinam podlaga za črpanje evropskih sredstev iz različnih skladov

Z županjami in župani se je preko spleta povezal tudi minister Zvonko Černač iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, s katerim je tekla razprava o operativnih programih, ki bodo občinam podlaga za črpanje evropskih sredstev iz različnih skladov. Minister je povedal, da je Slovenija ob zaključku aktualne perspektive v situaciji, ko nam za izvedbo vseh projektov, ki so že pripravljeni, primanjkuje cca 120 mio Eurov. V obeh kohezijskih regijah se pojavljajo t. i. ostanki, zato si ministrstvo prizadeva, da bi se jih uporabilo kot celoto v sklopu manjkajočih sredstev in se jih ne bi drobilo. SVRK si prizadeva, da bi v prvi polovici prihodnjega leta bili pripravljeni in potrjeni operativni programi za novo perspektivo, pred njihovo formalno potrditvijo pa želijo že objaviti nove razpise, da bodo projekti pripravljeni pravočasno. Minister Černač je izpostavil namene, ki bodo lokalnemu nivoju na razpolago za projekte, to so zlasti področje vodooskrbe in izgradnja kanalizacijskih vodov pod 2000 poselitvenih enot ter sredstva za širitev širokopasovnega omrežja, poplavne varnosti in domske oskrbe. Objavo razpisov lahko županje in župani pričakujejo že v zadnjem kvartalu letošnjega leta. Pri zagotovitvi deležev sofinanciranja bodo upoštevali v največji možni meri odpravo razvojnih razlik na posameznih območjih, kjer bodo sofinanciranje okrepili z večjim nacionalnim prispevkom, saj je nujno, da imajo vsi državljani enake izhodiščne možnosti.

Članice in člani SOS so opozorili predvsem na projekte, ki so jih občine dolgo pripravljale vendar je zanje  zmanjkalo denarja ter govorili o razvojnih možnostih na območjih zahodne kohezijske regije v naslednji finančni perspektivi in na kak način bodo do leta 2027 zagotovljena evropska sredstva za projekte za razvoj podeželja sploh v manjših občinah, ki imajo manj lastnih sredstev.

***

V nadaljevanju so županje in župani govorili še o aktualnih temah na področju lokalne samouprave.  O  ekološki katastrofi do katere je prišlo, saj je bila v naravno okolje na območju občine Hoče-Slivnica odvržena večja količina komunalnega blata, ki je onesnažila vodna zajetja in podtalnico. Opozorjeno je bilo, da to ni osamljen primer in da se to dogaja tudi drugje po Sloveniji, zato je treba na težavo opozoriti pristojne organe. Izpostavljene so bile še problematike glede embalaže, plačnih nesorazmerij za občinske funkcionarje, dolgotrajnih postopkov sprejemanja OPNjev in OPPNjev, zapiranja pošt in pisarn upravnih enot, združljivosti županske funkcije s poslansko, roka prihajajočih lokalnih volitev in ostale.

Galerija.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice