• Domov
  • Novice
  • Regijsko srečanje županov Pomurske statistične regije

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota organizirala regijsko srečanje županov Pomurske statistične regije, ki je bilo v torek 31. marca 2015 v prostorih CEROP-a v Puconcih. Predsednik SOS in župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek je prisotne županje in župane ter gostujoče udeležence pozdravil ter v nadaljevanju vodil srečanje.

Feri Cipot, direktor Centra za ravnanje z odpadki je kot gostitelj srečanja prisotne pozdravil, ter predstavil Zeleni rudnik Pomurja. Primarno poslovna funkcijo CEROP, ki je v bistvu zapisana v  sloganu, ki pravi: VARUJMO OKOLJE, SAJ SI GA IZPOSOJAMO OD GENERACIJ, KI PRIHAJAJO ZA NAMI! Podjetje, katerega ustanovitelji so vse pomurske občine (27 pomurskih občin) si prizadeva, da bi po začetku obratovanja objektov in opreme II. faze CERO Puconci ostalo za odlaganje po obdelavi le še 20 % vseh mešanih komunalnih odpadkov. To pa pomeni, da bo skoraj 80 % vseh komunalnih odpadkov, postalo surovina za predelavo v nove izdelke ali za proizvodnjo energije. Zato ne govorijo več o odlagališču in centru za ravnanje z odpadki, temveč o Zelenem rudniku Pomurja.

Na regijskem srečanju je Tanja Bogataj, državna sekretarka na MOP-u s sodelavci predstavila županom pomen trajnostne rasti gospodarstva in možnosti za sodelovanje z MOP. Leon Behin, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za vode in investicije je tako županje in župane seznanil z zadnjimi, dobrimi novicami glede enega največjih infrastrukturnih projektov Slovenije, Pomurskim vodovodom. Tudi z načrti MOP glede ustanovitve Direkcije za vode je tekla beseda in o tem, kako izpolniti obveze Komisiji glede malih komunalnih čistilnih naprav. Z Barbaro Radovan, v.d. generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja se je pogovor večkrat dotaknil stanovanjske politike in o z Damijanom Urankerjem o občinskih prostorskih načrtih, o državnem prostorskem načrtu, o razpršenih gradnjah,…

V nadaljevanju so župani z Neno Dokuzov iz MGRT razpravljali o možnostih za sodelovanje z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Župane je opozorila na vsebine, ki so pomembne pri načrtovanju aktivnosti za črpanje sredstev v novem finančnem obdobju, beseda je tekla o Strategiji pametne specializacije, spremembah Zakona o stvarnem premoženju države in občin in s tem povezanih predlogov za poenostavitev prenosa pristojnosti na lokalno raven, o deinstitucionalizaciji in drugo.

Po predstavitvi sodelovanja z MGRT je sledila kratka Predstavitev CLLD, kjer so župani bili seznanjeni z vsebino in možnostmi za financiranje projektov, ki jih bodo izbrali posamezni LAS-i. Več o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost na tej povezavi.

Predstavnica Skupne občinske uprave Spodnje Podravje je prisotnim županom predstavila delovanje največje in najstarejše skupne uprave v Sloveniji ter možnosti za racionalizacijo poslovanja občin, ki jo je moč doseči s takšnim sodelovanjem.

Jana Petkovšek Štakul, urednica Gazel je županom na kratko predstavila gazele, hitro rastoča podjetja v regiji, obširejšo predstavitev z vsemi potrebnimi številkami in primeri so prejeli v pisni obliki.

Na koncu regijskega srečanja županov sta Bojan Vogrinčnič direktor LEA Pomurje in Stojan Habjanič iz Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo  prisotnim predstavila projekt GREENS ter energetsko učinkovitost in sanacijo stavb. Prav tako je Vogrinčič spregovoril o ključnih izzivi kohezije v prihodnji perspektivi v okviru prednostne osi 4 in sicer za Pomurje perečem problemu energetske revščine in s tem povezanim projektom EUpeR, ki ga izvajajo v LEA Pomurje.

Razprava na srečanju je tekla tudi pogajanjih z Vlado glede varčevalnih ukrepov in zniževanja stroškov občinam, ki so bila predmet dogovora o višini povprečnine. Tudi o načinu financiranja bivanja v domu za ostarele s strani občin.

 

Galerijo dogodka si lahko pogledate tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice