• Domov
  • Novice
  • Reorganizacija centrov za socialno delo in vloga lokalnih skupnosti

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve je SOS prejela informacijo glede reorganizacije centrov za socialno delo in vloge lokalnih skupnosti, kjer ponovno obveščajo, da bo ena izmed bistvenih sprememb za samoupravne lokalne skupnosti uvedba novega kolegijskega posvetovalnega organa sveta lokalnih skupnosti v CSD. Skladno s 17. členom ZSV-H bo predstavnikom sveta v sedanjih centrih za socialno delo prenehal mandat z dnem vpisa spojitve 16 CSD v sodni register, to je z dnem 1. 10. 2018.

Pri vsakem od 16-ih CSD-jev bo kot organ CSD-ja deloval Svet lokalne skupnosti. V njegovi sestavi bodo predstavniki vseh lokalnih skupnosti, ki delujejo na območju CSD-ja.

Vršilec dolžnosti direktorja bo pozval lokalne skupnosti, da vsaka imenuje svojega predstavnika v svet lokalnih skupnosti. Vršilec dolžnosti direktorja bo sklical tudi prvo sejo sveta lokalnih skupnosti, na kateri bodo člani sveta lokalnih skupnosti izmed sebe izvolili predsednika in njegovega namestnika. Svet lokalnih skupnosti mora nato sprejeti poslovnik  o delu sveta lokalnih skupnosti. Skladno s sprejetim poslovnikom bodo predstavniki občin v svetu lokalnih skupnosti izmed sebe imenovali  dva predstavnika v svet CSD-ja, ki bosta v svetu CSD-ja zastopala interese lokalnih skupnosti in prenašala naprej sprejete odločitve sveta lokalnih skupnosti. Dopis si lahko v celoti preberete TUKAJ.

Za podrobnejše informacije se lahko tudi obrnete na vršilce dolžnosti direktorjev CSD-ja, ki so navedeni TUKAJ.

 

< Vse aktualne novice