• Domov
  • Novice
  • Reorganizacija CSD in vloga lokalnih skupnosti in novosti ZUPJS (plačilo OZ in podatki pri subvencijah najemnin)

S strani MDDSZ smo prejeli obvestilo o aktualnem statusu reorganizacije CSD-jev in naslednjih korakih, namreč reorganizacija prinaša tudi nekaj sprememb, ki vplivajo na sodelovanje lokalne skupnosti s CSD-ji.

S 1.10. 2018 se začnejo uporabljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H). Z vidika lokalnih skupnosti je pomembno določilo, ki uvaja nov kolegijski posvetovalni organ v centru za socialno delo, to je svet lokalnih skupnosti. Več informacij si lahko preberete TUKAJ. Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na predstavnike projektne skupine za reorganizacijo na MDDSZ na elektronski naslov: dasa.meglic@gov.si.

Dodatno vas želimo obvestiti še o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ga je Državni zbor RS potrdil 12. 12. 2017, in prinaša med drugim tudi spremembe glede pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in glede pridobivanja podatkov za izplačevanje subvencij najemnin:

  • sprememba plačila OZ za občine in avtomatično sporočanje sprememb stalnega prebivališča pri OZ (dopolnitev že veljavnega 30. člena zakona) – s tem predlogom se razbremenjuje občine glede plačila OZ (obseg pravic ali upravičenci se ne spreminjajo), hkrati pa se podobno kot pri znižanem plačilu vrtca zaradi spremembe stalnega prebivališča ne izda posebna odločba, ampak se o tem obvesti obe občini – sprememba oz dopolnitev se uporablja od 1. 5. 2018.
  • posredovanje dodatnih podatkov občinam zaradi izplačil subvencije najemnine (dopolnitev že veljavnega 50. člena zakona) – občine so opozarjale, da pri subvencijah najemnin dobijo premalo podatkov za izvršitev odločbe in drugih nalog, ki se jim nalaga z veljavno zakonodajo, zato se posreduje nabor podatkov, ki bo omogočal nemoteno delovanje občin. – sprememba oz dopolnitev se uporablja od 1. 3. 2018

Obrazložitev najdete TUKAJ.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice