• Domov
  • Novice
  • S poslansko skupino SD o novi prostorski in gradbeni zakonodaji

Dne 15.3.2017 so se predsednik SOS, Bojan Kontič, predsednik ZMOS, Matej Arčon, generalna sekretarka SOS, vodja strokovne službe ZMOS, Izidor Jerala, član komisije za prostor SOS in predstavnik MO Ljubljana sestali s poslansko skupino SD.

Namen sestanka je bil predstavitev pripravljenih predlogov sprememb predloga Gradbenega zakona, ki sta jih pripravili skupnosti. Gre za rešitve v zvezi s prenosom inšpekcijskega nadzora nad enostavnimi objekti na občine, namreč spremembe, ki jih prinaša Gradbeni zakon so v osnovi neustrezne. Ob tem so predstavniki skupnosti izpostavili in opozorili na še izjemno pomembna vprašanja, ki še vedno niso ustrezno urejena v predlogih predpisov. Za te si SOS in ZMOS želi dodatni čas za strokovno uskladitev možnih rešitev med lokalnimi skupnostmi in pristojnim ministrstvom.

Skupnost občin Slovenije je pohvalila delo Ministrstva za okolje in prostor, ki je že v sam začetek oblikovanja prvih osnutkov vključila lokalne skupnosti in njihova združenja, kar kaže na korektni odnos ministrstva do lokalne ravni; kot ključnega deležnika pri pripravi tako pomembnih predpisov kot so ti. Prav tako je pohvale vreden napor, ki ga je vložilo ministrstvo, za uskladitev besedil predlogov, saj je s tem že v samem začetku preprečil vnos določil, ki bi lahko imela negativne posledice za lokalne skupnosti. Veliko je bilo narejenega, da bodo lokalne skupnosti dobile pomembne instrumente, s katerimi bodo urejale prostorske komponente lokalnega razvoja.

Delegacija SOS in ZMOS se bo v prihodnjem tednu sestala tudi s poslansko skupino SMC in pričakujemo še termin sestanka s poslansko skupino DeSUS.

< Vse aktualne novice