• Domov
  • Novice
  • S sestanka z AJPES o podatkih za občine – eTurizem

SOS je vse občine z dopisom poslanim po e-pošti obvestil o sestanku z AJPES glede podatkov za občine iz sistema eTurizem. Sestanek je potekal 11. oktobra 2017 in so se ga udeležili predstavniki SOS in ZMOS.

Zavezanci, ki so že poročali občinam, Policiji in SURS prek starega sistema, se morajo v prehodnem obdobju (od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018) vpisati v Register nastanitvenih obratov (RNO). Podatke o gostih začnejo poročati prek spletne aplikacije eTurizem s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (torej s 1. 1. 2018, s 1. 2. 2018 ali s 1. 3. 2018). Od takrat naprej njihova obveznost ločenega poročanja občini preneha. AJPES bo podatke, do katerih so upravičene občine odložil na strežnik v skupni datoteki s podatki za vse občine z enodnevnimi spremembami.

Mesečno bodo pripravili XML datoteke s statističnimi podatki na nivoju transakcij brez osebnih podatkov in mesečnih zbirov.

Občine te potrebujejo podatke za različne namene:

  • Obračun turistične takse (podatki vezani na nočitve v posamezni občini)
  • izvajanje nadzora (ponekod potrebni podatki za več občin skupaj – SOU)
  • načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni turističnega območja, kar je v pristojnosti občin (ponekod potrebni podatki za več občin skupaj – turistična območja – destinacije).

Z željo, da bi prehod na novo obliko podatkov za obračun turistične takse in druge s tem povezane naloge bil bil čim manj stresen, potrebujemo sodelovanje občin, kar smo razložili v pismu.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice