• Domov
  • Novice
  • S spremembo pravilnikov do podlage za kritje finančnih izgub šol in zavodov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je pripravilo predlog:

Spremembe in dopolnitve so pripravljene na podlagi ugotovitve, da so likvidnostne težave nekaterih javnih zavodov zelo resne in ogrožajo izvajanje javne službe. S spremembo se zagotavlja ustrezna pravna podlaga za kritje finančne izgube v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v primerih občutnega izpada prihodkov pri izvajanju dejavnosti, ki so neposredno povezane z dejavnostjo vzgoje in izobraževanja.

Namreč zaradi pojava drugega vala epidemije so se ponovno pojavile težave z likvidnostjo vzgojno-izobraževalnih  zavodov, zato ministrstvo vzpostavlja ustrezne pravne podlage, ki bi šolam in zavodom omogočale zagotovitev sredstev v ta namen. Zaradi nepredvidljive situacije tudi v bodoče, ministrstvo vzpostavlja pravno podlago, da lahko sledi potrebam šol in zavodov z morebitno spremembo vrednosti točke za ovrednotenje materialnih stroškov tudi med letom.

Finančne posledice predlagane spremembe za področje osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom v letu 2021 ocenjujejo v višini 3,2 mio EUR, predlagane spremembe v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2021 pa ocenjujejo v višini 150.000 EUR. Sredstva bo MIZŠ poskusilo zagotoviti v okviru finančnega načrta ministrstva za leto 2021.

Vaše morebitne pripombe na predloge pravilnikov nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 12. 8. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.

 

< Vse aktualne novice