• Domov
  • Novice
  • (ŠE) BREZ REŠITVE GLEDE FINANCIRANJA ZASEBNIH VRTCEV

Predsednik SOS Peter Misja se je v sredo 13. 1. 2021, z nadaljevanjem prihodnjega dne, udeležil seje Odbora za  izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru. Odbor je obravnaval Predlog zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G).

Poglavitne rešitve predloga zakona so vezane na učinkovitejše delovanje inšpektorjev, pristojnih za šolstvo, na določanje najvišjega normativa števila otrok v kombiniranem oddelku, obširno se predlog posveča tudi omejitvam delovanja osebam, ki niso vpisane v razvid ter ponovno uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka, sredstva plačil staršev bo zagotovila država. Predsednik SOS je na seji izpostavil, da predlog sprememb zakona v nobenem členu ne naslavlja problematike financiranja zasebnih vrtcev, s katero smo se skupaj z ministrstvom ukvarjali nekaj zadnjih mesecev in na katerega smo vseskozi opozarjali.

Predsednik SOS je predstavil predlog po katerem bi imela občina pravico do odločanja, v kakšnem deležu in ob kakšnih pogojih ter okoliščinah financira zasebne vrtce na svojem območju glede na potrebo po zagotovitvi mest za otroke in programih, v nobeni točki pa se ne bi preprečevalo ustanavljanja zasebnih vrtcev.

Žal Odbor za izobraževanje, znanost in šport v Državnem zboru ni izkazal interesa za ureditev dotične problematike. V Skupnosti občin Slovenije bomo še naprej vztrajali pri nujnosti ureditve te problematike.

< Vse aktualne novice