• Domov
  • Novice
  • Seja DS za lokalno samoupravo na temo povprečnine in sprememb ZFO

Člani delovne skupine za lokalno samoupravo, v imenu SOS predsednik SOS Peter Misja, podpredsednica Jasna Gabrič, generalna sekretarka Jasmina Vidmar in podpredsednik dr. Aleksander Jevšek ter minister Boštjan Koritnik, so se sestali na 6. seji delovne skupine, ki je potekala v četrtek 9. 9. 2021 preko spleta.

Člani delovne skupine so se z ministrstvom dogovorili za skupno izhodišče glede izračunom povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog v prihodnjih dveh letih. Pogovor je tekel tudi o višini povprečnine – podlaga za določitev povprečnin za leto 2022 in 2023 bo znana do konca septembra. V zvezi s tem bodo sklicani ločeni sestanki. Minister je predstavil tudi izhodišča za novelo zakona o financiranju občin, v delu, ki se nanaša na sofinanciranje skupnih občinskih uprav in občine z romskim prebivalstvom. Predvideno je, da se bo v sklop nalog skupnih občinskih uprav vključilo tudi področje informacijskih storitev. Spremenil se bo tudi 20.a člen ZFO, ki določa dodatno financiranje občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo, in sicer na način, da bo v večji meri upoštevano število evidentiranih romskih naselij in število njihovega prebivalstva. Člani delovne skupine so se z napovedanimi spremembami strinjali.

Pri obravnavi izhodišč za pripravo novele Zakona o financiranju občin ZFO-1D je bil predstavljen tudi predlog SOS, da bi občina, v kateri ima sedež organ skupne občinske uprave, bila upravičena do dodatnega deleža sofinanciranja za splošne in tehnične naloge, ki jih opravljajo za skupno občinsko upravo, vendar  mu na ministrstvu niso naklonjeni.

Minister je prav tako prisotne seznanil, da bodo več informacij glede rezultatov razpisa za pametna mesta in skupnosti podali v prihodnjih dneh. Prav tako je minister zagotovil, da je bil predlog za uskladitev zneska regresa za prehrano županov poslan v razrešitev koaliciji.

< Vse aktualne novice