V Orehovem gaju v Ljubljani je 26. marca 2015 Skupnost občin Slovenije organizirala razširjeno sejo komisije za turizem. Povabilu so se odzvali gostje, ki so predstavili inovativne in zanimive pristope k organizaciji turizma ter bogatitvi turistične ponudbe. Uvodoma je mag. Marjan Hribar predstavil spremembe Zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki so postavile temelje za osamosvojitev Slovenske turistične organizacije. Le-ta naj bi po postopkih razdruževanja, ki so podrobno opredeljene v časovnici, zaživela samostojno s 1.7.2015.

Državni sekretar Kabineta predsednika Vlade RS Tadej Slapnik je predstavil koncept turistične kooperative, z uvodno predstavitvijo zadružništva in njegovih potencialov, značilnosti, vrednot in načel. Uroš Buda iz Zavoda gostoljubna Slovenija je predstavil svoje praktične izkušnje na tem področju, saj je kot start-up podjetje povezal ponudnike apartmajev v Ljubljani ter skozi leta delovanja razvil podporno informacijsko platformo. Predstavitev Uroša Bude: Turistična Kooperativa –  Praksa Tour As.

Blaž Jemc, eden od ustanoviteljev inovativne platforme za množično financiranje Travelstarter, je prisotnim povedal, da so jo razvili z namenom podpore lokalnim turističnim projektom. Prisotne je seznanil tako z osnovno idejo množičnega financiranja, kot s prednostmi, ki jih še vedno zelo nova platforma, ki je plod slovenskega znanja lahko ponudijo projektom z individualnim pristopom (predstavitev Travelstarter)

Žiga Novak je predstavil PRILOŽNOSTI IGRIFIKACIJE V TURIZMU, oblike participativnega turizma,  LARP (life action role playing), pobeg oz. escape modele in kakšne priložnosti ti igrivi koncepti ponujajo turistični branži. S predstavljenimi primeri iz prakse je igra kar naenkrat postala resna  gospodarska priložnost, ki ne le prispeva k bogatitvi turistične ponudbe temveč lahko prispeva k uspešnemu upravljanju s kulturno dediščino, vključevanju lokalnih deležnikov in je skladna z načeli trajnostnega turizma.

Da se je Slovenija se je v zadnjih petih letih jasno zavezala k trajnostnemu razvoju turizma kot temeljni razvojni paradigmi – s tem je trajnostni razvoj prepoznala kot razvojno usmeritev celotnega slovenskega turizma in vzpostavila institucionalni okvir, ki podpira prizadevanja pristojnih organov za sprejemanje razvojnih ukrepov v to smer je povedala Maja Pak in predstavila dokument Zelena shema SLOVENIA GREEN.

Ob koncu srečanja so se članice in člani komisije ter drugi udeleženci posvetili še tekočim problematikam in pobudam, kot je predlog za upoštevanje socialnih prispevkov sobodajalcem. Sobodajalci, ki oddajajo sobe turistom do največ 5 mesecev v letu plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter prispevek za zdravstveno zavarovanje, ki pa ne prinašata nobenih pravic. Sobodajalcem bi morali priznati pravico do pokojninske dobe, kot je to urejeno  z uvedbo vrednotnic  za osebno dopolnilno delo in  študentsko delo. Tistim sobodajalcem pa, ki so že upokojeni, bi se vplačan prispevek moral upoštevati pri višini pokojnine ali pa bi ga bili oproščeni.  Obravnavana je bila tudi pobuda Zavoda gostoljubna Slovenija za ukrepe proti sivi ekonomiji, ki jo je komisija SOS že podprla, Vlada pa še ni našla pravih rešitev za kratkotrajna oddajanja nepremičnin turistom, ki se spretno izognejo plačilom tako turistične takse kot drugih obveznosti, ki jih imajo drugi deležniki v turizmu. Vprašanja in nejasnosti so po mnenju prisotnih tudi na področju turističnega vodenja in interpretacij ter oblike zaposlitve kot osebnega dopolnilnega dela ali popoldanske dejavnosti.

Galerija

< Vse aktualne novice