Članice in člani Komisije za digitalno preobrazbo pri Skupnosti občin Slovenije so se v sredo, 24. novembra 2021 preko video povezave sestali na tretji seji. K sodelovanju so povabili tudi članice in člane Predsedstva.
Obravnavali so pet točk dnevnega reda. Osrednji sta bili Predstavitev stanja razpisa Ministrstva za javno upravo (MJU) za pametna mesta in skupnosti ter Priprava Strategije digitalnih javnih storitev in umeščanje lokalnih skupnosti. Obe temi je predstavil generalni direktor Direktorata za informatiko na MJU Peter Grum.
V povezavi z razpisom za pametna mesta je povedal, da čakajo zgolj na povratno informacijo Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ter da bodo razpis objavili v roku enega tedna po prejemu odgovora SVRK. Zbrane je seznanil, da bodo besedilo razpisa in kriteriji ocenjevanja enaki kot so bili ob prvi objavi. V izogib subjektivnosti se bo spremil način ocenjevanja.

Glede Strategije digitalnih javnih storitev in umeščanja lokalnih skupnosti je izrazil upanje o tem, da bi bilo besedilo pripravljeno do konca februarja prihodnjega leta. Strategija bo izhajala iz uporabnika, velik poudarek na skrbi za podatke, promociji digitalizacije, ozaveščanju uporabnikov o digitalni identiteti in vstopni točki do digitalnih storitev.

Ob koncu so člani komisije razpravljali o prihodnjem delu Komisije za digitalno preobrazbo in pripravi akcijskega načrta za digitalno preobrazbo. Dogovorjeno je bilo, da Komisija prevzame koordinacijsko vlogo, še posebej v odnosu s Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

< Vse aktualne novice