• Domov
  • Novice
  • Seja komisije za GJS o jamstvih za odlagališča

Članice in člani komisije za gospodarske javne službe pri SOS ter vodja delovnega sklopa po pooblastilu Predsedstva SOS, gospod Leo Kremžar, so se sestali na svoji 3. redni seji, dne 15.4.2016 v prostorih MO Celje. Na dnevnem redu seje je bila izvolitev predsednika/predsednice komisije ter Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki bi naj prinesla dolgo pričakovane rešitve na področju odlagališč odpadkov, ki še niso dobila okoljevarstvenega dovoljenja za zaprtje odlagališča zaradi manjkajočega finančnega jamstva. Pri oblikovanju predloga je merodajno vlogo odigrala ožja delovna skupina SOS, ki jo v okviru SOS predstavljajo župan Leo Kremžar, Zvonko Fištravec (občina Miklavž na Drav. polju), Mirjam Britovšek, Judita Zager in Elma Dervišević (MO Velenje) in je dodela dikcijo zakonske spremembe in obrazložitev predlaganih sprememb ter jo posredovala MOP. Na podlagi predloga je bil v javno razpravo, dne 1.4.2016 posredovan razširjen Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. Članice in člani komisije so se načeloma strinjali s predlaganim 76. a členom predloga uredbe o odlagališčih odpadkov, vendar so izrazili pričakovanje, da bo Ministrstvo za okolje in prostor izpolnilo zavezo, da se bodo pri izračunu potrebnega finančnega jamstva upoštevali že izvedeni ukrepi na zaprtem odlagališču, ki se bodo odšteli od skupne višine finančnega jamstva za odlagališče. Prav tako so članice in člani izrazili pričakovanje, da bo Ministrstvo za okolje in prostor (zaradi priprave osnutkov proračunov za prihodnje leto) še pred poletjem izdalo navodilo ARSO in občinam glede ravnanja in izvajanja določil novega predloga uredbe.

< Vse aktualne novice