• Domov
  • Novice
  • Seja komisije za GJS pri SOS in ministrstva za okolje in prostor

V sredo, 4.11.2015 je potekala izredna seja komisije za gospodarske javne službe, ki se je sestala v prostorih Ministrstva za okolje in prostor s predstavniki MOP na temo odvajanja in čiščenja odpadne vode. Seje komisije se je udeležil tudi župan Leo Kremžar. Predlog uredbe se je v poletnem času nahajal v javni obravnavi, v kateri je s pripombami in pobudami sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije. Seja je bila namenjena skupnemu pregledu predloga uredbe in pripomb SOS, z namenom strokovne uskladitve mnenj in iskanju takšnih rešitev, ki bodo stroškovno najbolj učinkovite in sprejemljive z okoljskega vidika. Ministrstvo bo na podlagi opravljene razprave mnenja in stališča upoštevala, kjer je z ozirom na zahteve Evropske komisije to mogoče.

< Vse aktualne novice