• Domov
  • Novice
  • Seja Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS v Krškem

Članice in člani  komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS so se sestali na svoji 3. seji, ki je potekala v občini Krško. Osrednja točka sestanka so bile varnostne, socialne in integracijske razmere v Posavju, Dolenjski in Beli krajini. Sestanka so se ob članicah in članih udeležili tudi predstavniki tožilstva, Policijske uprave, Centra za socialno delo ter Urada RS za narodnosti. Sestanka se kljub povabilu ponovno niso udeležili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predstavniki policije so povedali, da so se varnostne razmere v zadnjem obdobju bistveno poslabšale. Soočajo se z razmerami, ki jih je potrebno nujno zaustaviti., vendar z dosedanjimi ukrepi to več ni mogoče. Objestnost, nasilje, grožnje imajo izrazito negativen vpliv na življenje večinskega prebivalstva. Še bolj pa na položaj same romske skupnosti. Napetosti med obema se večajo in razmere niso ugodne. Predsednica komisije, Ana Somrak je povedala, da se občina izjemno trudi urejati razmere in vplivati na večanje integracije romske skupnosti. Delajo tudi s posameznimi družinami, vendar obstaja znotraj romske skupnosti del tistih, ki vsake spremembe na bolje rušijo, tako sebi, še bolj pa drugim pripadnicam in pripadnikom skupnosti.

Predstavnici Centra za socialno delo sta povedali, da izbruhu težav ne botrujejo potrebe ali revščina, temveč so pogojene z objestnostjo in zavedanjem, da oni to smejo početi, saj se jim nič ne bo zgodilo.

Prisotno so skupaj ugotavljali ( kot na vseh dosedanjih sestankih komisije), da so nujne spremembe okvirov ter ravnanj državne ravni, saj je ta tista, ki določa zakonodajne okvire. Skupnost in občine sedaj že nekaj  let opozarjajo na nujnost drugačnega ravnanja in pristopov, vendar je država daleč in manj zainteresirana za odločne posege na področja, ki bi jih bilo nujno spremeniti. Od zgodnjega in obveznega vključevanja otrok v predšolsko vzgojo, namenske in družini namenjene rabe socialnih transferjev do zaposlovalne politike. Ob informaciji, da je pričela delovati vladna delovna skupina za Rome je komisija ponovno pozvala, da se v delo komisije vključijo predstavniki občin in ostalih institucij s terena, ki imajo neposredne izkušnje z delom in vedo, kakšni ukrepi bi lahko in morali prinesti spremembe na bolje. Članice in člani so tudi sprejeli sklep, da se na pristojna ministrstva ponovno posreduje zahteva po kadrovski okrepitvi centrov za socialno delo in policije, saj so ti pogosto zaradi kadrovskih mankov premalo uspešni.

< Vse aktualne novice