• Domov
  • Novice
  • Seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS

Dne 2.2.2016 je potekala 1. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS. Na seji so članice in člani imenovali predsednika in podpredsednika komisije. Za predsednico je bila izglasovana mag. Karin Jurše, Občina Ruše, za podpredsednika pa Denis Goja, Občina Piran. Nadalje so sejo nadaljevali z osrednjo točko dnevnega reda, in sicer obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Komisija nasprotuje predlogu zakona v delu, kjer se lokalnim skupnostim nalaga dodatne naloge in obveznosti v zvezi z namakalnim sistemom. Namreč s spremembo 89. člena in drugih členov s področja urejanja namakalnih sistemov, bi naj občine bile pristojne za izgradnjo velikih namakalnih sistemov, bile bi lastnice le teh ter za ustanovitev nove javne službe vzdrževanja in upravljanja namakalnih sistemov. Prav tako se je opredelila do predlagane ureditve trajno varovanih kmetijskih zemljišč, do predloga glede določanja dokumentov, kateri so potrebni za začetek postopka komasacije, zahtevne agromelioracije in agromelioracije na komasacijskem območju. Prav tako se je komisija strinjala, da se mora razbremeniti odgovornosti lastnika, zakupnika ali drugega uporabnika kmetijskega zemljišča, in sicer v primeru uporabe kmetijskega zemljišča s strani tretjih oseb. Opredelila se je tudi do problematike vrednotenja kmetijskih zemljišč glede na specifičnost njihove lege. Prav tako pa je pod točko razno obravnavala pobudo za trajnejšo ureditev (sistemsko ureditev) pri projektu obrambe pred točo. Skupnost občin Slovenije bo navedene ugotovitve, pripombe in stališča posredovala pristojnim z zahtevo po obveznem upoštevanju navedenega.

< Vse aktualne novice