• Domov
  • Novice
  • Seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

Članice in člani Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Skupnosti občin Slovenije so se v torek, 30. novembra 2021 preko video povezave sestali na drugi seji. K sodelovanju so povabili tudi članice in člane predsedstva SOS.

Obravnavali so pet točk dnevnega reda. Osrednji sta bili Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023-2027 in vloga občin ter Agromelioracije in agrarne skupnosti, vse področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (krajše: MKGP). S strani MKGP je Strateški načrt Skupne kmetijske politike 2023-2027 in vlogo občin predstavil minister dr. Jože Podgoršek.

V povezavi s Strateškim načrtom Skupne kmetijske politike 2023-2027 je minister na kratko strnil ključne ukrepe pri ozelenitvi tega načrta, in sicer ozelenitev 1. stebra in ukrepe SOPO (shema za okolje in podnebje) kot tudi ukrepe 2. stebra (kmetijsko okoljska podnebna plačila) ter razvoj podeželja in trajnostna raba naravnih virov. Cilj je, da bo kmet čim bolj konkurenčen, saj samo tako bo pridelana zdrava hrana in dovolj hrane. Pri tem naj jim bodo občine v čim večjo pomoč. Navedel je nekaj primerov dobre prakse tako v Sloveniji kot tujini (npr. kratke verige pri dobavi hrane, spodbujanje zadružništva, samooskrben kmetije in skupinske naložbe ter iz tujine pašniki kot poslovni model). Alina Cunk Perklič, vodja Koordinacijskega odbora CLLD, MKGP je predstavila vlogo Lokalnih akcijskih skupin in intervencije Eko regije ter povezovanje kmetijstva z ostalimi sferami. Ob koncu so člani komisije razpravljali o četrti točki Obrambi pred točo ter predlagali, da se pridobi analize glede samega učinka in škodljivosti uporabe srebrovega jodida.

< Vse aktualne novice