• Domov
  • Novice
  • Seja Komisije za občinsko inšpekcijsko službo SOS na temo predloga Gradbenega zakona

V sredo, 19.10.2016, je na občini Trzin potekala seja Komisije za občinsko inšpekcijsko službo pri SOS. Na začetku seje je predsednica komisije, Irena Karčnik, povzela stališča in pripombe, ki jih je komisija podala na prejšnji predlog Gradbenega zakona, ter izpostavila, da dosti pripomb in predlogov ni bilo upoštevanih.

Člani komisije so v nadaljevanju obravnavali nov predlog Gradbenega zakona, predvsem v delih, ki se nanašajo na naloge in obveznosti občinskih inšpektorjev. Strinjali so se, da so opredelitve v zakonu glede finančnih posledic zavajajoče, saj ne predvidevajo negativnih finančnih posledic za občine. Člani so predvsem izpostavili, da ne le, da se za delo občinskih inšpektorjev ne predvideva dodatnega kadra, torej občine bi naj izvajale dodatne naloge z obstoječim kadrom, med tem ko je dodatni kader predviden le za delo gradbenih inšpektorjev in v upravnih enotah, pač pa tudi ni predvidenih dodatnih sredstev in se pričakuje, da se bodo občinske službe financirale s sredstvi iz glob. Pri tem so člani še posebej poudarili, da namen glob ni financiranje dela inšpektorjev kot tudi namen inšpekcije ni pridobivanje glob, temveč vzpostavitev reda, usmerjanje in opozarjanje pri kršitvah.

 

 

< Vse aktualne novice