V četrtek, 15. oktobra je potekala 3. seja Komisije za prostor pri SOS. Članice in člani komisije so preko spletne platforme razpravljali o novem predlogu ZUREP-3, ki se nahaja v javni obravnavi (tukaj).

Uvodoma so ugotavljali, da se v zadnjih letih zakonodaja s področja urejanja prostora spreminja prepogosto. Dogaja se, da je zakon, ki sploh še ni zaživel, že predmet sprememb, zato je težko komentirati spremembe zakona v tistih delih, v katerih še ni izkušenj pri uporabi. Izpostavili so nekatere nejasnosti v terminologiji, potrebo po ohranitvi potrdil o namenski rabi zemljišč, ohranitvi obstoječe ureditve glede komunalnega prispevka v Zakonu o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbenem zakonu (GZ), tj. da je plačilo komunalnega prispevka pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja in govorili o anomalijah, do katerih prihaja pri projektih in projektni dokumentaciji za nezahtevne objekte.

Obravnavane pripombe na seji bo skupaj z zbranimi prejetimi pripombami občin, SOS naslovila na Ministrstvo za okolje in prostor.

 

< Vse aktualne novice