Člani Komisije za razvojne projekte pri Skupnosti občin Slovenije so se v ponedeljek, 22. novembra 2021 preko video povezave srečali na 4. seji. Sodelovali so tudi člani Predsedstva.

Osrednja tema seje je bil pogovor o Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027 in izhodišča Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Vodila ga je predsednica komisije županja Jasna Grbič, predstavniki občin pa so podali svoja mnenja in dodatne predloge v povezavi z večletnim finančnim okvirjem za obdobje med leti 2021 – 2027.

Zbrani so med drugim izrazili zaskrbljenost glede izključenosti socialnega sklada pri CLLD sredstvih, poudarili pomen urejanja urbanih središč srednje velikih občin in izpostavili sredstva za pomoč urejanja degradiranih poslovnih con. V navezavi s tem pa tudi potrebo po višjih sredstvih za zeleni prehod gospodarstva.

Predsednica je ob koncu poudarila, da je najpomembnejša uravnoteženost financiranja občin glede črpanja sredstev iz različnih skladov.

Srečanje so sklenili z dogovorom, da občine članice Sekretariatu SOS posredujejo svoje predloge za vključitev v večletni finančni okvir do petka, 26. novembra 2021. Zbrani predlogi bodo pristojnemu ministrstvu in strokovnim službam posredovani do začetka decembra 2021.

< Vse aktualne novice