• Domov
  • Novice
  • Seminar SOS in MJU »Vloga in položaj nadzornega odbora občine«

IMG_0138V četrtek, 14.4.2016, je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala seminar z naslovom  »VLOGA IN POLOŽAJ NADZORNEGA ODBORA OBČINE«. Dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo je predstavil razmerje NO do drugih občinskih organov in občinske splošne akte, ki opredeljujejo vlogo in položaj nadzornega odbora. Med temeljnimi predpisi za delovanje NO je posebej opozoril na Poslovnik NO, kjer je obvezen sprejem in tudi objava v uradnem glasilu občine. V nadaljevanju je bilo govora o nalogah, načinu dela in postopku oblikovanja poročila nadzornega odbora, dr. Lavtar pa je tudi izpostavil najpogostejše napake, ki se pojavljajo v praksi. Posebna pozornost je bila namenjena javnosti dela nadzornega odbora, ki se razlikuje od javnosti seje NO. Tekom seminarja pa je tekla odprta razprava, v kateri so udeleženci aktivno sodelovali in izmenjali tudi stališča oziroma izkušnje.

Objavljamo tudi gradivo s posveta,  pogosta vprašanja in odgovore ter povzetke ugotovitev RS za leti 2003 in 2004.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice