• Domov
  • Novice
  • Sestanek Delovne skupine za boljše črpanje EU sredstev v Grosupljem

V torek, 13. marca 2018, je v Družbenem domu Grosuplje potekal sestanek delovne skupine Skupnosti občin Slovenije za črpanje EU sredstev. Povabilu na sestanek sta se odzvala direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič ter županje, župani in drugi predstavniki občin.

Dobrodošlico v občini je zbranim izrekel župan dr. Peter Verlič, ki je v nagovoru izpostavil: “Naše izkušnje in verjetno tudi izkušnje vas ostalih so pokazale, da smo z e

vropskimi sredstvi lahko v občinah naredili veliko dobrega. Posebej takrat, ko so bila ta sredstva namenjena za t. i. trde projekte, za vodovode, kanalizacije, infrastrukturno omrežje,« je dejal. Vendar pa bi v naši občini, v kolikor bi jo želeli v celoti pokriti s kanalizacijskim omrežjem, potrebovali še vsaj 20 milijonov evrov. V aktualni finančni perspektivi pa smo bili soočeni s t. i. mehkimi temami. Seveda so pomembne tudi te vsebine, a verjetno bi bilo potrebno najprej urediti osnovne potrebe. Župan je na tem mestu posebej izpostavil potrebo po ureditvi kanalizacije na območju Krajinskega parka Radensko polje. »Mi imamo Krajinski park Radensko polje, ki je naravna vrednota, v območju Nature 2000, a ob njegovem robu je kar nekaj naselij, iz katerih pa se vsa ta odpadna voda, vse fekalije, stekajo ravno v ta naš naravni biser,« je dejal. Upa torej, da bo vladna stran lahko naredila premik v tej smeri, denar bomo občine zagotovo koristno uporabile.

Na sestanku je direktor Urada za kohezijsko politiko mag. Bojan Suvorov predstavil, stanje črpanja sredstev lokalnih skupnosti ter izzive in težave s katerimi se soočamo v sedanji finančni perspektivi in prva izhodišča za prihodnjo finančno perspektivo po letu 2020. Posebej je izpostavil dejstvo, da se vseh potreb občin ne more več zagotoviti z evropskimi sredstvi, zato bo država za potrebe občin morala zagotoviti sredstva tudi v integralnem proračunu.

Vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Zoran Stančič pa je predstavil izhodišča za naslednjo finančno perspektivo. Pri tem je izpostavil tudi nekaj izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Evropsko unijo namreč zapušča ena bolj razvitih držav v Evropski uniji, ki je bila do sedaj pomemben plačnik v evropski proračun. Hkrati se soočajo s skupnimi izzivi, ki zadevajo zunanje meje Evropske unije, varnost, obrambo, z izzivi pri spodbujanju konkurenčnosti. Evropska unija je prav tako dejavna na področju varovanja okolja, podnebnih sprememb, veliko razvojne pomoči namenja tretjemu svetu (s pomočjo pa se ustvarjajo normalni pogoji za bivanje, kar bi prepečilo večji prihod migrantov).

Predstavnikom občin je predlagal, da se še v tej finančni perspektivi naučijo uporabljati povratna sredstva (Junkerjev sklad), saj bodo tako prirpavljene na naslednjo fianančno perspektivo v kateri bo zelo malo ali pa v skrajnem primeru celo nič nepovratnih sredstev. Predstavniki občin so predlagali, da bi se za javne institucije ohranilo nepovratna sredstva, medtem ko bi zasebna podjetja imela na voljo povratna sredstva. Prav tako je bilo izpostavljenih kar nekaj zakonodajnih težav/dilem s področja javno zasebnega partnerstva. (vir: občina Grosuplje)


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice